คอร์ดเพลง ความรักใช่แค่เธอรักแต่เขาต้องรักอีกคนแค่รักไม่ใช่เหตุผลเหตุผลเขารักหรือเปล่า
ศิลปิน ดวงดาว เดียวดาย
คอร์ดทั้งหมด G Am C D Em
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | G | Am | C | C |
INTRO | G | Am | C | C |

G 
เขาคงหลงลืมกั
Am 
นไป
 
จนแทบจะจำไม่
C 
ได้.. 
 
ว่าห่วงใยแค่ไ
G 
หน..
G 
คนที่คอยเดินตาม
Am 
ต้อยๆ
 
เก็บงำเฝ้าคอยเพียง
C 
คิด..ว่าเขาจะ
G 
ซึ้ง
 
ซึ้งในการกระ
Am 
ทำซื่อๆ
 
ผลลัพธ์ใ
C 
จคนดื้
D 
อด้าน..จะ
G 
ทน..

 
ใครหนอใครก็เ
Am 
ตือน 
 
เตือนหนอเตือนไม่
D 
ฟัง
 
ตามเก็บแต่ความห
G 
ลัง 
 
ซ้ำยังปัก
D/F# 
ใจ..จะ
Em 
รอ
 
ตาร้องปากยัง
Am 
ว่ารอได้ 
 
กัดลิ้นขบ
C 
ฟันยังทนได้ 
 
 
D 
 
โอ้ควา
G 
มรัก..

INSTRU | Am | C | C | G |
INSTRU | Am | C | C |

G 
รักจริงหรือลวงจึงยาก
Am 
เย็น
 
เข้าใจว่า
C 
ทน 
 
ถึงทุกข์ก็จะ
G 
รัก
 
เกินจะเข้
G 
าใจ 
 
หรือ
Am 
ยอม
 
เพราะเพียงแค่ใจเรียกร้
C 
อง..ที่จะถูก
G 
รัก
 
ถึงยอมทำ
Am 
ตัวบื้อๆ
 
ปิดหูปิด
C 
ตาทำซื่
D 
อใส่ควา
G 
มจริง

 
ใครหนอใครก็เ
Am 
ตือน 
 
เตือนหนอเตือนไม่
D 
ฟัง
 
ตามเก็บแต่ความห
G 
ลัง 
 
ซ้ำยังปัก
D/F# 
ใจ..จะ
Em 
รอ
 
ตาร้องปากยัง
Am 
ว่ารอได้ 
 
กัดลิ้นขบ
C 
ฟันยังทนได้ 
 
 
D 
 
โอ้ควา
G 
มรัก..

 
ความรักช่างยากช่างเ
C 
ย็น 
 
ไม่เห็นแก่ตัวคนเ
G 
ดียว
 
ความรักไม่ต้องคด
Am 
เคี้ยว 
 
ไม่ย
D 
ากเกินใจจะ
G 
ทน
 
ความรักใช่แค่เธอ
C 
รัก 
 
แต่เขาต้องรักอีก
G 
คน
 
แค่รักไม่ใช่เหตุ
Am 
ผล 
 
เหตุ
D 
ผลเขารักหรือเป
G 
ล่า

 
ความรักช่างยากช่างเ
C 
ย็น 
 
ไม่เห็นแก่ตัวคนเ
G 
ดียว
 
ความรักไม่ต้องคด
Am 
เคี้ยว 
 
ไม่ย
D 
ากเกินใจจะ
G 
ทน
 
ความรักใช่แค่เธอ
C 
รัก 
 
แต่เขาต้องรักอีก
G 
คน
 
แค่รักไม่ใช่เหตุ
Am 
ผล 
 
เหตุ
D 
ผลเขารักหรือเป
G 
ล่า

OUTRO | Am | C | G | Am | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites