แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไปวอนขอเพียงเธอแค่หางตา – ดวงดาว เดียวดาย & มนัสวีร์


Capo #1

 
เธอคือนาง
Cmaj7 
ฟ้า..อยู่บนน
Bm 
ภา..
 
เพียงก้าวลง
Am 
มา 
 
มาให้ถูก
D 
รักใช่ไ
Gmaj7 
หม
 
เธอมาเพื่อส
Cmaj7 
อนให้ดวงตา..ได้เ
Bm 
ห็นว่าอะไร
 
รู้ความใ
Am 
น..ปิดไว้
D 
ไม่กล้าจะบอก
Gmaj7 
สักที..

 
ว่าแก่จนป่าน
Cmaj7 
นี้ มันคงไม่มีอะไร
 
จะสู้หนุ่มข
Bm 
าว 
 
ก็คงจะมีแต่ใจ
 
จะสุขจะหว
Am 
าน 
 
ก็คงต้องคลานออกไป..
 
บอกใ
Gmaj7 
จว่าสังขารไม่ดี

Cmaj7 
เราเองจะเอาอย่างไร
 
ไอ้ความเ
Bm 
ก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ
 
จะเด็ดดอก
Am 
ฟ้าก็คงไม่พาลกะได
 
ดัน
Gmaj7 
สูงและขาก็ไม่ดี

Cmaj7 
มีใจต้องทำอย่างไร
 
คนอย่างเ
Bm 
ขาก็คงไม่ทันอะไร
 
แก่จนป่าน
Am 
นี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป
 
วอน
D 
ขอเพียงเธอแค่หางตา

 
เธอคือนาง
Cmaj7 
ฟ้า..อยู่บนน
Bm 
ภา..
 
เพียงก้าวลง
Am 
มา 
 
มาให้ถูก
D 
รักใช่ไ
Gmaj7 
หม
 
เธอมาเพื่อส
Cmaj7 
อนให้ดวงตา..ได้เ
Bm 
ห็นว่าอะไร
 
รู้ความใ
Am 
น..ปิดไว้
D 
ไม่กล้าจะบอก
Gmaj7 
สักที..

INSTRU | Cmaj7 | Bm | Am D | Gmaj7 |
INSTRU | Cmaj7 | Bm | Am | D |

 
เธอคือนาง
Cmaj7 
ฟ้า..อยู่บนน
Bm 
ภา..
 
เพียงก้าวลง
Am 
มา 
 
มาให้ถูก
D 
รักใช่ไ
Gmaj7 
หม
 
เธอมาเพื่อส
Cmaj7 
อนให้ดวงตา..ได้เ
Bm 
ห็นว่าอะไร
 
รู้ความใ
Am 
น..ปิดไว้
D 
ไม่กล้าจะบอก
Gmaj7 
สักที..

 
ว่าแก่จนป่าน
Cmaj7 
นี้ มันคงไม่มีอะไร
 
จะสู้หนุ่มข
Bm 
าว 
 
ก็คงจะมีแต่ใจ
 
จะสุขจะหว
Am 
าน 
 
ก็คงต้องคานออกไป..
 
บอกใ
Gmaj7 
จว่าสังขารไม่ดี

Cmaj7 
เราเองจะเอาอย่างไร
 
ไอ้ความเ
Bm 
ก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ
 
จะเด็ดดอก
Am 
ฟ้าก็คงไม่พาลกะได
 
ดัน
Gmaj7 
สูงและขาก็ไม่ดี

Cmaj7 
มีใจต้องทำอย่างไร
 
คนอย่างเ
Bm 
ขาก็คงไม่ทันอะไร
 
แก่จนป่าน
Am 
นี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป
 
วอน
D 
ขอเพียงเธอแค่หางตา

 
มองเถอะนาง
Cmaj7 
ฟ้า..เพียงแค่หัน
Bm 
มา..
 
ทำให้รู้
Am 
ว่าเธอมีใจป่
D 
านเท่า
Gmaj7 
นั้น
 
จะไม่
Cmaj7 
ขออะไรเลย 
 
ไม่
Bm 
ขอความสำคัญ
 
แค่ขอ
Am 
วันเวลาได้ยิ้ม
 
ได้เ
D 
ชย ได้ชมอย่างนี้ ก็
Gmaj7 
พอ..

 
เธอคือนาง
Cmaj7 
ฟ้า..อยู่บนน
Bm 
ภา..
 
เพียงก้าวลง
Am 
มา 
 
มาให้ถูก
D 
รักใช่ไ
Gmaj7 
หม
 
เธอมาเพื่อส
Cmaj7 
อนให้ดวงตา..ได้เ
Bm 
ห็นว่าอะไร
 
รู้ความใ
Am 
น..ปิดไว้
D 
ไม่กล้าจะบอก
Gmaj7 
สักที..

 
เธอคือนาง
Cmaj7 
ฟ้า..อยู่บนน
Bm 
ภา..
 
เพียงก้าวลง
Am 
มา 
 
มาให้ถูก
D 
รักใช่ไ
Gmaj7 
หม
 
เธอมาเพื่อส
Cmaj7 
อนให้ดวงตา..ได้เ
Bm 
ห็นว่าอะไร
 
รู้ความใ
Am 
น..ปิดไว้
D 
ไม่กล้าจะบอก
Gmaj7 
สักที..

 
ว่าแก่จนป่าน
Cmaj7 
นี้ มันคงไม่มีอะไร
 
จะสู้หนุ่มข
Bm 
าว 
 
ก็คงจะมีแต่ใจ
 
จะสุขจะหว
Am 
าน 
 
ก็คงต้องคลานออกไป..
 
บอกใ
Gmaj7 
จว่าสังขารไม่ดี

Cmaj7 
เราเองจะเอาอย่างไร
 
ไอ้ความเ
Bm 
ก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ
 
จะเด็ดดอก
Am 
ฟ้าก็คงไม่พาลกะได
 
ดัน
Gmaj7 
สูงและขาก็ไม่ดี

Cmaj7 
มีใจต้องทำอย่างไร
 
คนอย่างเ
Bm 
ขาก็คงไม่ทันอะไร
 
แก่จนป่าน
Am 
นี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป
 
วอน
D 
ขอเพียงเธอแค่หางตา..มอง..