Tune to Eb
INTRO | C | C | Am | Am |
INTRO | F | F | C | C |

C 
ลาลัลลา 
 
ขอบฟ้าที่
Am 
ยังอยู่
 
เปลี่ยนไปทุกวันก็
F 
รู้ 
 
เปลี่ยนตามไม่
G 
ทัน 
 
ไม่เป็นไร
C 
เผลอลอยตาม 
 
หลุดหายไปแต่วัน
Am 
คืนไหน
 
กลับมาเสียทีเถอะ
F 
ใจ 
 
กลับไปร่างก
G 
ายยินดี

Am 
พาตัวเองกลับมา 
 
 
Em 
คืนคนอื่นกลับไป
 
ยังที่เริ่มต้นก้า
F 
วมา 
 
ส่งกันด้วย
G 
ยังยินดี
Am 
สายลมจะนำทาง 
 
 
Em 
ทิ้งบางอย่างเอาไว้
 
ให้กลายเป็นเ
F 
รื่องราว 
 
ที่เคยเกิด
G 
ขึ้นก็พอ

INSTRU | Am | Am | G | G |
INSTRU | Am | Am | G | G |
INSTRU | Dm | Dm | C | C |

C 
ลา ลั้น ลา ส่งกันมาไ
Am 
กลได้แค่นี้
 
ยอมรับเรื่องราวที่เ
F 
กิดมี 
 
ยินดีที่เ
G 
คยร่วมทาง
C 
เผลอลอยตาม 
 
หลุดหายไปแต่วัน
Am 
คืนไหน
 
กลับมาเสียทีเถอะ
F 
ใจ 
 
กลับไปร่างก
G 
ายยินดี

Am 
พาตัวเองกลับมา 
 
 
Em 
คืนคนอื่นกลับไป
 
ยังที่เริ่มต้นก้า
F 
วมา 
 
ส่งกันด้วยค
G 
วามยินดี
Am 
สายลมจะนำทาง 
 
 
Em 
ทิ้งบางอย่างเอาไว้
 
ให้กลายเป็นเ
F 
รื่องราว 
 
ที่เคยเกิด
G 
ขึ้นก็พอ

Am 
สายลมจะนำทาง 
 
 
Em 
ทิ้งบางอย่างเอาไว้
 
ให้กลายเป็นเ
F 
รื่องราว 
 
ที่เคยเกิด
G 
ขึ้นก็พอ

INSTRU | Am | Am | Em | Em |
INSTRU | Am | Am | G | G |

Am 
พาตัวเองกลับมา 
 
 
Em 
คืนคนอื่นกลับไป
 
ยังที่เ
F 
ริ่มต้นก้าวมา 
 
ส่งกันด้วยยัง
G 
ยินดี

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites