คอร์ดเพลงโปรดของฉัน (My Favorites)

เพิ่มคอร์ดเพลงที่ชื่นชอบเก็บไว้ในรายการโปรด โดยการกดปุ่ม “” ที่ใต้โพสต์ กดอีกครั้งเพื่อลบออกจากรายการโปรด