คอร์ดเพลง เลือกจะเก็บใจไว้สุดในดวงใจฉันไม่เพิ่มความสัมพันธ์สำคัญยังคือเธอ
ศิลปิน ดวงดาว เดียวดาย
คอร์ดทั้งหมด C C7 Am G Dm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #3

Capo #3
INTRO | C | C | C | C |
INTRO | Am | G | G | G |

C 
ไม่ต้องไปไหนไกล
C 
อยู่ในใจของ
C7 
ฉันที่เดิมที่เธอเคย
Am 
อยู่
 
อยู่ให้คิด
G 
ถึงนานๆ 
 
อยู่ให้ซึ้งไปนานๆ

C 
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
C 
เพราะใจดวงนี้ไม่เป
C7 
ลี่ยน
Am 
ยังคงเดิมเฉกเ
G 
ช่นวันวาน
 
วันล่วงแล้วไม่เลือนลาง..
 

 
สายลมจะเปลี่ยน
Am 
ทิศ 
 
ลมจะเปลี่ยนทาง
Em 
ไป
 
ความหมายใน
Dm 
หัวใจ 
 
สิ่งใ
G 
ดก็สิ่ง
C 
นั้น
 
เลือกจะเก็บใ
Am 
จไว้ 
 
สุขในดวงใจ
Em 
ฉัน
 
ไม่เพิ่ม ไม่สำ
Dm 
คัญ 
 
สำ
G 
คัญยังคือเ
C 
ธอ..

INSTRU | C | C | C | C |
INSTRU | Am | G | G | G |

C 
เธอจะไปก็ไป
C 
ความทรงจำเหลือ
C7 
พอ
Am 
เพียงพอเติมหลอกความเศ
G 
ร้าที่ยังมี
 
เพราะตรงนี้ก็ยังมี
 

 
สายลมจะเปลี่ยน
Am 
ทิศ 
 
ลมจะเปลี่ยนทาง
Em 
ไป
 
ความหมายใน
Dm 
หัวใจ 
 
สิ่งใ
G 
ดก็สิ่ง
C 
นั้น
 
เลือกจะเก็บใ
Am 
จไว้ 
 
สุขในดวงใจ
Em 
ฉัน
 
ไม่เพิ่ม ไม่สำ
Dm 
คัญ 
 
สำ
G 
คัญยังคือเ
C 
ธอ..

 
สายลมจะเปลี่ยน
Am 
ทิศ 
 
ลมจะเปลี่ยนทา
Em 
งไป
 
ความหมายใน
Dm 
หัวใจ 
 
สิ่งใ
G 
ดก็สิ่ง
C 
นั้น
 
เลือกจะเก็บใ
Am 
จไว้ 
 
สุขในดวงใจ
Em 
ฉัน
 
ไม่เพิ่มความสัม
Dm 
พันธ์ 
 
สำ
G 
คัญยังคือเ
C 
ธอ..

 
ไม่เพิ่ม ไม่สำ
Dm 
คัญ 
 
สำ
G 
คัญยังคือเ
C 
ธอ..
 
ไม่เพิ่มความสัม
Dm 
พันธ์ 
 
สำ
G 
คัญยังคือเ
C 
ธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites