INTRO | G | D | G | D | G | D |

 
ใครคน
G 
นั้นเธออยู่ที่ไหนหัวใจไป
D 
หา
 
เอ่ยวา
G 
จาเลือกตามสายลม 
 
บ่ใจ๊อยากเ
D 
จอ
 
อยู่ที่ใ
Em 
ดกันหนา แค่อยากออก
F#m 
ตามหาเธอ
 
สายลมละ
Bm 
เมอพัดไปถึงเ
A 
ธอ 
 
ละเมอบ้างไ
D 
หม

 
เธออยู่ภู
Bm 
เขา 
 
หรือเธออยู่
F#m 
ทะเล
 
ได้ยินเสียงเ
Em 
พลงบรรเลงตาม
A 
หาบ้างไ
D 
หม
 
อยากมีคน
Bm 
นั่งเคียงข้าง 
 
เปิดเพลง
F#m 
เบาๆ 
 
คลอไป
 
ฝันเกินไปไ
Em 
หม 
 
อยากเจออีกใ
A 
จ.. 
 
อยากไปตา
D 
มหา

INSTRU | G | D | G | D |
INSTRU | G | D | G | D |

 
ใครคน
G 
นั้นเธออยู่ที่ไหนหัวใจไป
D 
หา
 
เอ่ยวา
G 
จาเลือกตามสายลม 
 
บ่ใจ๊อยากเ
D 
จอ
 
อยู่ที่ใ
Em 
ดกันหนา แค่อยากออก
F#m 
ตามหาเธอ
 
สายลมละ
Bm 
เมอพัดไปถึงเ
A 
ธอ 
 
ละเมอบ้างไ
D 
หม

 
เธออยู่ภู
Bm 
เขา 
 
หรือเธออยู่
F#m 
ทะเล
 
ได้ยินเสียงเ
Em 
พลงบรรเลงตาม
A 
หาบ้างไ
D 
หม
 
อยากมีคน
Bm 
นั่งเคียงข้าง 
 
เปิดเพลง
F#m 
เบาๆ 
 
คลอไป
 
ฝันเกินไปไ
Em 
หม 
 
อยากเจออีกใ
A 
จ.. 
 
อยากไปตา
D 
มหา

 
อยู่แห่งหนไ
Bm 
หน 
 
ใกล้ไกลจะไ
F#m 
ปหา
 
ฝากเพลงช่วย
Em 
พาให้ใครป้าย
A 
ยา 
 
จนเธอได้ยิ
D 
นเพลงนี้
 
มีคนอยาก
Bm 
พบเธอมาก 
 
อยู่ที่ไ
F#m 
หนกันนี่
 
ขอเธอค
Em 
นดีได้ยินเพลง
A 
นี้ส่งเพลงกลั
D 
บมา

 
อยู่แห่งหนไ
Bm 
หน 
 
ใกล้ไกลจะไ
F#m 
ปหา
 
ฝากเพลงช่วย
Em 
พาให้ใครป้าย
A 
ยา 
 
จนเธอได้ยิ
D 
นเพลงนี้
 
มีคนอยาก
Bm 
พบเธอมาก 
 
อยู่ที่ไ
F#m 
หนกันนี่
 
ขอเธอค
Em 
นดีได้ยินเพลง
A 
นี้ส่งเพลงกลั
D 
บมา

 
ขอเธอคน
Em 
ดีหากได้ยินบทเพลง
A 
นี้
 
ช่วยส่งเพลงกลั
D 
บมา
 
ขอเธอคน
Bm 
ดีหากได้ยินบทเพลง
A 
นี้
 
ช่วยส่งเพลงนี้ตอบกลับ
D 
มา..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites