INTRO | A | A | D | D | A |

 
อ้ายได้แค่นั่งแนมเบิ่งรูปถ่
A 
าย
 
ใน
D 
มื้อที่เจ้านั้นบ่ได้อยู่นำคื
A 
อ..เก่า
 
ใจอ้
D 
ายมันยังฮ้องเอิ้นหายังคิดฮอด
Bm 
อยู่บ่เซา
 
ผู้ส
D 
าว.. 
 
เก่าขอ
E 
งอ้าย

 
เจ้าถิ่มอ้ายไว้หลายฟ้าหล่า
A 
ปี
 
เจ้า
D 
ทิ้งอ้ายไว้ตรงนี้แล้วเจ้าหนีไปกับผู้ใ
A 
หม่
 
สิ
D 
ฮู้แหน่บ่น้อว่ามีคน
Bm 
เจ็บแป๋ตาย
 
มัน
D 
ทรมานหลายย้อนใจยัง
E 
คิดฮอดเจ้า

 
ยังคิดฮ
A 
อดเจ้าอยู่บ่เซา
 
ทุกๆ ค่ำทุกๆ เช้านี้กะยังคือเก่า
 
 
ยังห่วง
F#m 
หายังฮักแค่เพียงเจ้าเ
D 
ด้อ
 
ยัง
E 
ฮักบ่เคยเปลี่ยนแปลง
 
ตั้งแต่
A 
มื้อที่เจ้าถิ่มอ้ายไป
 
อ้ายนี้กะยอมรับว่าเสียใจหลาย
 
 
แต่บ่
F#m 
เคยสิเคียดสิขมให้เด้อ
D 
คำแพง
 
อยากให้
E 
ฮู้ว่าฮักเจ้าแฮง 
 
อ้ายฮักแก้มแ
A 
ดงบ่จาง

INSTRU | A | A |

 
แค่กลิ่นน้ำหอมติดหมอนใบเ
A 
ก่า
 
กับค
D 
วามปวดร้าวที่เจ้าเป็นคนมอบใ
A 
ห้อ้ายไว้
 
รูป
D 
คู่ยังติดกระเป๋าของอ้ายนั่น
Bm 
อยู่หนึ่งใบ
 
เห
D 
ลียวเบิ่งยามได๋น้ำตามัน
E 
พังย่าว..ย่าว

 
ยังคิดฮ
A 
อดเจ้าอยู่บ่เซา
 
ทุกๆ ค่ำทุกๆ เช้านี้กะยังคือเก่า
 
 
ยังห่วง
F#m 
หายังฮักแค่เพียงเจ้าเ
D 
ด้อ
 
ยัง
E 
ฮักบ่เคยเปลี่ยนแปลง
 
ตั้งแต่
A 
มื้อที่เจ้าถิ่มอ้ายไป
 
อ้ายนี้กะยอมรับว่าเสียใจหลาย
 
 
แต่บ่
F#m 
เคยสิเคียดสิขมให้เด้อ
D 
คำแพง
 
อยากให้
E 
ฮู้ว่าฮักเจ้าแฮง 
 
อ้ายฮักแก้มแ
A 
ดงบ่จาง

INSTRU | A | A |

D 
  แต่มื้อที่เจ้านั่นทิ้งอ้ายไ
A 
 
  กะดนเติบ..โอ..โอ๊ะ..โ
D 
 
  จนใจแตกเขิบแต่อ้ายกะ
E 
ยังฮักเจ้าบ่เซา

INSTRU | A | F#m | D | E |
INSTRU | A | F#m | D | E | E |

 
ยังคิดฮ
A 
อดเจ้าอยู่บ่เซา
 
ทุกๆ ค่ำทุกๆ เช้านี้กะยังคือเก่า
 
 
ยังห่วง
F#m 
หายังฮักแค่เพียงเจ้าเ
D 
ด้อ
 
ยัง
E 
ฮักบ่เคยเปลี่ยนแปลง
 
ตั้งแต่
A 
มื้อที่เจ้าถิ่มอ้ายไป
 
อ้ายนี้กะยอมรับว่าเสียใจหลาย
 
 
แต่บ่
F#m 
เคยสิเคียดสิขมให้เด้อ
D 
คำแพง
 
อยากให้
E 
ฮู้ว่าฮักเจ้าแฮง 
 
อ้ายฮักแก้มแ
A 
ดงบ่จาง

 
บ่จ
D 
าง..
 
ฮักบ่จ
A 
าง..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites