INTRO | C#m | C#m | C#m | C#m |
INTRO | E | C#m | A | B |
INTRO | E | C#m | A | B | B |

 
ก็ยังยืน
E 
ยัน คำเดิม เหมือนวันแรก
C#m 
ที่พบ
 
พี่อิหม้ายยอม
F#m 
หล๊บ ไปไหน ถ้าน้องหม้ายรับ
B 
รัก
 
ก็ยิ้มเธอหวานพัน
E 
นั้น น้องรู้หม้าย ทำใจพี่เสีย
C#m 
หลัก
 
เธอทำเด็กใ
A 
ต้ 
 
หัว
B 
ปัก 
 
รักสาวอิสานอย่างแ
E 
รง

 
หากอ้ายยืน
E 
ยัน ว่าฮัก น้องกะสิเปิ
C#m 
ดใจ
 
สิยอม
F#m 
ฮับฮัก เด็กใต้ สิให้บายแก้
B 
มแดง
 
แต่มีปัญ
E 
หา อยู่อย่างเดียว ที่น้องหวั่นใ
C#m 
จแฮง
 
ย้านใจอ้
A 
าย 
 
เปลี่ยนแ
B 
ปลง 
 
ในยามที่เราห่า
E 
งกัน

 
จะไกลแค่ไ
A 
หน น้องอย่าหวั่น เธอเท่านั้น
 
รักของฉัน มีเพียงแต่
G#m 
เธอ 
 
จะไม่เผลอจะไม่มอง
 
น้องได้ยินห
A 
ม้าย แม่เนื้อทอง เชื่อเถอะน้อง
 
ทุกสี่ห้องใจมีแค่เ
E 
ธอ มีเพียงเธอ เธอและฉัน
 
รักเธอจนเห
F#m 
ม็ดใจ 
 
แม้ห่างไกลอย่าได้ห
B 
วั่น
 
เพราะรักสาวอิสานอย่างแ
E 
รง 
 
 
B 

 
หากเธอยังห
E 
ม้าย มั่นใจ ในระยะ
C#m 
ทาง
 
พี่อิ
F#m 
แคบ ขายยาง มาขอแ
B 
ต่ง

 
สิแต่งเลย
E 
บ้อ
 
แต่งเห๊อะ ก่อนสินสอดอิ
C#m 
แพง
 
แต่งกะแ
A 
ต่ง
 
ถ้าแต่งแล้วย้
B 
ายไปอยู่ปักษ์ใต้ด้วย
E 
กัน

INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | A | B | E | B |

 
จะไกลแค่ไ
A 
หน น้องอย่าหวั่น เธอเท่านั้น
 
รักของฉัน มีเพียงแต่
G#m 
เธอ 
 
จะไม่เผลอจะไม่มอง
 
น้องได้ยินห
A 
ม้าย แม่เนื้อทอง เชื่อเถอะน้อง
 
ทุกสี่ห้องใจมีแค่เ
E 
ธอ มีเพียงเธอ เธอและฉัน
 
รักเธอจนเห
F#m 
ม็ดใจ 
 
แม้ห่างไกลอย่าได้ห
B 
วั่น
 
เพราะรักสาวอิสานอย่างแ
E 
รง 
 
 
B 

 
หากเธอยังห
E 
ม้าย มั่นใจ ในระยะ
C#m 
ทาง
 
พี่อิ
F#m 
แคบ ขายยาง มาขอแ
B 
ต่ง

 
สิแต่งเลย
E 
บ้อ
 
แต่งเห๊อะ ก่อนสินสอดอิ
C#m 
แพง
 
แต่งกะแ
A 
ต่ง
 
ถ้าแต่งแล้วย้
B 
ายไปอยู่ปักษ์ใต้ด้วย
E 
กัน

 
แต่งกะแ
A 
ต่ง
 
ถ้าแต่งแล้วย้
B 
ายไปอยู่ปักษ์ใต้ด้วย
E 
กัน

C#m 
  น้องอย่าหวั่น 
 
น้องอย่าหวั่น
A 
  น้องอย่าหวั่น 
 
น้องอย่าหวั่น
C#m 
  น้องอย่าหวั่น น้องอย่าหวั่น  
B 

OUTRO | E | C#m | A | B |
OUTRO | E | C#m | A | B | B | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites