คอร์ดเพลง นับสายฝนจากฟากฟ้าได้เท่าความคิดถึง
ศิลปิน ดวงดาว เดียวดาย
คอร์ดทั้งหมด G Bm C D
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

Capo #3
INTRO | G | G | Bm | Bm |
INTRO | C | C | D | D |

G 
เธอยังอยู่ 
 
อยู่ในควา
Bm 
มจำ
 
ในความ
C 
คิด 
 
ในภาพเหล่านั้น..ที่ยังชัดเ
D 
จน

 
ไม่คยเลือน
Em 
หาย.. 
 
ไม่เคยเ
Bm 
ลือนลาง..
 
ไม่เคยจืดจ
C 
าง..ไปตามเวลาชี
D 
วิต..

 
ทุกช่วงเวลาที่ผ่
G 
าน 
 
ผ่านหนาวมาแส
Bm 
นนาน
 
นับสายฝนจากฟาก
C 
ฟ้า..ได้เท่าความคิด
D 
ถึง
 
ที่ยึดในความทร
G 
งจำ 
 
ตอกย้ำว่าใครค
Bm 
นนั้น
 
คล้ายว่ายัง
C 
มีกัน.. 
 
 
D 
 
ขอคิดถึงกันได้ไหม…
 

INSTRU | G | Bm | C | D |
INSTRU | G | Bm | C | D |

 
ลมห
G 
นาวโชยมา..ในชีวิ
Bm 
ตจริง
 
รู้ว่าเป็นภาพห
C 
ลอนลึกลับเลือนลาง..ในความ
D 
จำ

 
ไม่คยเลือน
Em 
หาย.. 
 
ไม่เคยเ
Bm 
ลือนลาง..
 
ไม่เคยจืดจ
C 
าง..ไปตามเวลาชี
D 
วิต..

 
ทุกช่วงเวลาที่ผ่
G 
าน 
 
ผ่านหนาวมาแส
Bm 
นนาน
 
นับสายฝนจากฟาก
C 
ฟ้า..ได้เท่าความคิด
D 
ถึง
 
ที่ยึดในความทร
G 
งจำ 
 
ตอกย้ำว่าใครค
Bm 
นนั้น
 
คล้ายว่ายัง
C 
มีกัน.. 
 
 
D 
 
ขอคิดถึงกันได้ไหม…
 

C 
  ในวันที่ทุกอย่างเลือนลาง
Bm 
  ในวันที่ความอ้างว้าง
C 
สุมคลุมจิตใจ 
 
ลุมลามเกินห้า
G 
มไหว
 
จากเรื่องราวก่อนหน้
Bm 
านั้น
 
ฉันยังจำจด
C 
จำ ไม่ลืมไม่เลือน ไม่เคยจ
D 
างหาย..

 
ทุกช่วงเวลาที่ผ่
G 
าน 
 
ผ่านหนาวมาแส
Bm 
นนาน
 
นับสายฝนจากฟาก
C 
ฟ้า..ได้เท่าความคิด
D 
ถึง
 
ที่ยึดในความทร
G 
งจำ 
 
ตอกย้ำว่าใครค
Bm 
นนั้น
 
คล้ายว่ายัง
C 
มีกัน.. 
 
 
D 

 
ทุกช่วงเวลาที่ผ่
G 
าน 
 
ผ่านหนาวมาแส
Bm 
นนาน
 
นับสายฝนจากฟาก
C 
ฟ้า..ได้เท่าความคิด
D 
ถึง
 
ที่ยึดในความทร
G 
งจำ 
 
ตอกย้ำว่าใครค
Bm 
นนั้น
 
คล้ายว่ายัง
C 
มีกัน.. 
 
 
D 

 
ขอคิดถึงกันได้ไ
G 
หม 
 
 
Bm 
 
C 
 
D 
 
ขอคิดถึงกันได้ไ
G 
หม 
 
 
Bm 
 
C 
 
D 
 
ขอแค่คิดถึงกันได้ไ
G 
หม 
 
 
Bm 
 
C 
 
D 
 
ขอเพียงคิดถึงกัน..ได้ไ
G 
หม..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites