Tune to Eb

 
เสื้อยืดเกง
D 
ยีนส์ร้ายๆ 
 
รองเ
A 
ท้าผ้าใบ
 
เธอคง
Bm 
มองว่าไม่เข้าเ
G 
ค้า

INSTRU | C G | F | C G | F |

D 
  เธอคงมองด้วยความประห
A 
ลาด
Bm 
  ไซอยู่น่าขี้ขลาดแถมไ
G 
ม่หล่อ
D 
  เนื้อตัวก็ดำม่อ
A 
ท่อ
Bm 
  อยู่เหมือนเงาะป่าไม่ไ
G 
ด้ถอดรูป

Bm 
  เธอกับ
A 
ฉันเหมือนเหวกั
G 
บฟ้า
Bm 
  รูปร่างหน้า
A 
ตาฉันไม่
G 
น่าดึงดูด
Bm 
  แต่เธอส
A 
วย ดูดี น่
G 
าจูบ
Bm 
  คงไม่ห
A 
วังไปจีบลูกคุ
G 
ณหนู..  
A 

 
เสื้อยืดเกง
D 
ยีนส์ร้ายๆ 
 
รอง
A/C# 
เท้าผ้าใบ
 
เธอคง
Bm 
มองว่าไม่เข้าเ
G 
ค้า
 
ผิวพร
D 
รณหน้าตา 
 
เด็ก
A/C# 
ใต้บ้านเรา
 
มันก็ไ
Bm 
ด้เท่านี้แหละเ
G 
ธอ
 
ไม่ใช่
D 
ลูกผู้ดี 
 
ไม่
A/C# 
มีบีเอ็ม
 
ไม่ได้
Bm 
ขับเบนซ์ 
 
ฟอร์จูนเ
G 
นอร์
 
มีแต่
D 
รถเครื่องร้าย 
 
มัน
A/C# 
คงไม่บาย
 
เธอจะ
Bm 
บัดสีใครห
G 
ม้าย.. 
 
 
A 
โอ.. ก็ฉันแค่เด็กใ
D 
ต้.. 
 
 
A 

INSTRU | Bm A | G | Bm A | G |

Bm 
  เธอกับ
A 
ฉันเหมือนเหวกั
G 
บฟ้า
Bm 
  รูปร่างหน้า
A 
ตาฉันไม่
G 
น่าดึงดูด
Bm 
  แต่เธอส
A 
วย ดูดี น่
G 
าจูบ
Bm 
  คงไม่ห
A 
วังไปจีบลูกคุ
G 
ณหนู..  
A 

 
เสื้อยืดเกง
D 
ยีนส์ร้ายๆ 
 
รอง
A/C# 
เท้าผ้าใบ
 
เธอคง
Bm 
มองว่าไม่เข้าเ
G 
ค้า
 
ผิวพร
D 
รณหน้าตา 
 
เด็ก
A/C# 
ใต้บ้านเรา
 
มันก็ไ
Bm 
ด้เท่านี้แหละเ
G 
ธอ
 
ไม่ใช่
D 
ลูกผู้ดี 
 
ไม่
A/C# 
มีบีเอ็ม
 
ไม่ได้
Bm 
ขับเบนซ์ 
 
ฟอร์จูนเ
G 
นอร์
 
มีแต่
D 
รถเครื่องร้าย 
 
มัน
A/C# 
คงไม่บาย
 
เธอจะ
Bm 
บัดสีใครห
G 
ม้าย..

 
เสื้อยืดเกง
D 
ยีนส์ร้ายๆ 
 
รอง
A/C# 
เท้าผ้าใบ
 
เธอคง
Bm 
มองว่าไม่เข้าเ
G 
ค้า
 
ผิวพร
D 
รณหน้าตา 
 
เด็ก
A/C# 
ใต้บ้านเรา
 
มันก็ไ
Bm 
ด้เท่านี้แหละเ
G 
ธอ
 
ไม่ใช่
D 
ลูกผู้ดี 
 
ไม่
A/C# 
มีบีเอ็ม
 
ไม่ได้
Bm 
ขับเบนซ์ 
 
ฟอร์จูนเ
G 
นอร์
 
มีแต่
D 
รถเครื่องร้าย 
 
มัน
A/C# 
คงไม่บาย
 
เธอจะ
Bm 
บัดสีใครห
G 
ม้าย.. 
 
 
A 
โอ..
 
ก็ฉันแค่เด็กใ
D 
ต้.. 
 
 
A 
 
ฉันแค่เด็กใ
D 
ต้..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites