คอร์ด แพ้คนเก่า วงกามเทพ

คอร์ดเพลง แพ้คนเก่า
ศิลปิน วงกามเทพ
คอร์ดทั้งหมด F Am Bb C Dm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F | Am | Bb | C |

F 
เหมือนเธอยังเหม่อลอย 
 
คิด
Dm 
ถึงใครอยู่
Bb 
เค้าคนนั้นใช่ห
C 
ม้ายที่อยู่ใ
F 
นใจ
F 
รู้ว่าการลืมใครสักคนไม่ใ
Dm 
ช่เรื่องง่าย
 
เเละความ
Bb 
รักก็ไม่ใช่ใครก็ไ
C 
ด้ที่จะแท
F 
นกัน

 
สง
Bb 
สารตัวเธอเหมือ
C 
นกัน
 
และสง
Am 
สารตัวเองเหลื
Dm 
อเกิน
 
เข้า
Bb 
มาเพื่อเติมหรือเ
C 
ป็นส่วนเกินไม่แ
F 
น่ใจ
 
ได้เข้า
Bb 
มาอยู่ในชี
C 
วิต 
 
ไม่มี
Am 
สิทธิ์ไปอยู่ข้า
Dm 
งใน
 
ผูก
Bb 
พันแค่เพียงร่างกายไม่ใช่
C 
หัวใจ

 
ถ้าเธอยังรอเ
F 
ขา 
 
คนเก่าเผื่อกลับมา
Dm 
หาสักวัน
 
ก็อย่าเ
Bb 
สียเวลากับฉัน 
 
คน
C 
นี้
 
หัวใจเธออยู่ที่เ
F 
ขา 
 
คนเก่าเค้าคง
Dm 
ทำมาดี
 
ต่างกับ
Bb 
ฉันคนนี้.
C 
.. 
 
ต่อให้ดีแสนดีก็ไม่ได้
F 
หัวใจ

Bb 
  ต้องรอให้เธอ 
 
ลืม
C 
รักครั้งเก่า
Bb 
  ต้องรอให้เธอ 
 
ลืม
C 
รักเขาคนนั้น

INSTRU | F | Dm | Bb | C |
INSTRU | F | Dm | Bb | C | F |

 
สง
Bb 
สารตัวเธอเหมือ
C 
นกัน
 
และสง
Am 
สารตัวเองเหลื
Dm 
อเกิน
 
เข้า
Bb 
มาเพื่อเติมหรือเ
C 
ป็นส่วนเกินไม่แ
F 
น่ใจ
 
ได้เข้า
Bb 
มาอยู่ในชี
C 
วิต 
 
ไม่มี
Am 
สิทธิ์ไปอยู่ข้า
Dm 
งใน
 
ผูก
Bb 
พันแค่เพียงร่างกายไม่ใช่
C 
หัวใจ

 
ถ้าเธอยังรอเ
F 
ขา 
 
คนเก่าเผื่อกลับมา
Dm 
หาสักวัน
 
ก็อย่าเ
Bb 
สียเวลากับฉัน 
 
คน
C 
นี้
 
หัวใจเธออยู่ที่เ
F 
ขา 
 
คนเก่าเค้าคง
Dm 
ทำมาดี
 
ต่างกับ
Bb 
ฉันคนนี้..
C 
โฮ..

 
ถ้าเธอยังรอเ
F 
ขา 
 
คนเก่าเผื่อกลับมา
Dm 
หาสักวัน
 
ก็อย่าเ
Bb 
สียเวลากับฉัน 
 
คน
C 
นี้
 
หัวใจเธออยู่ที่เ
F 
ขา 
 
คนเก่าเค้าคง
Dm 
ทำมาดี
 
ต่างกับ
Bb 
ฉันคนนี้.
C 
.. 
 
ต่อให้ดีแสนดีก็ไม่ได้
F 
หัวใจ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites