เค้าลูกเจ้าสัว เราลูกเจ้าของวัว วงกามเทพ


INTRO | C | D | Bm | Em |
INTRO | Am | D | G | G |
INTRO | C D | Bm Em | Am D | G |
INTRO | C D | Bm Em | Am D | G | D |

G 
  ไม่มีปัญญาจะสู้อ
Bm 
ะไรกับ
Em 
เขา
Am 
  ใส่ทองเส้นเ
D 
ถ้าเท่าหน้าเเ
G 
ค้ง
G 
  บ้านก็ไฮโซรถก็
Bm 
ดูโก้ดู
Em 
แพง
Am 
  เธอเลยอยากไปเ
D 
ป็นตุ๊กตาห
G 
น้ารถ

Am 
เเต่เรามันสกป
D 
รก
Bm 
วันๆไม่ได้ส่องกระ
Em 
จก
Am 
เธอคงแลว่า
D 
มกไม่เข้
G 
าท่า
Am 
ใส่เสื้อจากหลาด
D 
นัด
 
กางเกงงาน
Bm 
วัดแรกงานชัก
Em 
พระ
Am 
เธอไม่ถูกชะ
D 
ตากับค
G 
นจนๆ

 
ไม่ใช่ลูกเจ้า
C 
สัว 
 
ฉันมันลูกเจ้าขอ
D 
งวัว
 
สา
Bm 
กลัว 
 
กลัวว่าเธอไม่ส
Em 
นใจ
 
เเค่เด็กบ้
Am 
านๆ 
 
ที่ไม่ทันส
D 
มัย
 
ไม่โดนใจ เลยเจีย
G 
มตัว
 
ไม่ใช่บ้านเศรษ
C 
ฐีที่มีสระว่าย
D 
น้ำ
 
บ้านฉันมีแค่หน้า
Bm 
บ้านเอาไว้ล่าม
Em 
วัว
 
เธอไม่
Am 
ชอบเลยบัด
D 
หัว
 
ทำแบน
Am 
ปากพอเห็นเราจูง
D 
วัว
 
เดินข้างทาง
 

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | G | G |
INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | Am | D | D |

Am 
เเต่เรามันสกป
D 
รก
Bm 
วันๆไม่ได้ส่องกระ
Em 
จก
Am 
เธอคงแลว่า
D 
มกไม่เข้
G 
าท่า
Am 
ใส่เสื้อจากหลาด
D 
นัด
 
กางเกงงาน
Bm 
วัดแรกงานชัก
Em 
พระ
Am 
เธอไม่ถูกชะ
D 
ตากับค
G 
นจนๆ

 
ไม่ใช่ลูกเจ้า
C 
สัว 
 
ฉันมันลูกเจ้าขอ
D 
งวัว
 
สา
Bm 
กลัว 
 
กลัวว่าเธอไม่ส
Em 
นใจ
 
เเค่เด็กบ้
Am 
านๆ 
 
ที่ไม่ทันส
D 
มัย
 
ไม่โดนใจ เลยเจีย
G 
มตัว
 
ไม่ใช่บ้านเศรษ
C 
ฐีที่มีสระว่าย
D 
น้ำ
 
บ้านฉันมีแค่หน้า
Bm 
บ้านเอาไว้ล่าม
Em 
วัว
 
เธอไม่
Am 
ชอบเลยบัด
D 
หัว
 
ทำแบน
Am 
ปากพอเห็นเราจูง
D 
วัว

 
ไม่ใช่ลูกเจ้า
C 
สัว 
 
ฉันมันลูกเจ้าขอ
D 
งวัว
 
สา
Bm 
กลัว 
 
กลัวว่าเธอไม่ส
Em 
นใจ
 
เเค่เด็กบ้
Am 
านๆ 
 
ที่ไม่ทันส
D 
มัย
 
ไม่โดนใจ เลยเจีย
G 
มตัว
 
ไม่ใช่บ้านเศรษ
C 
ฐีที่มีสระว่าย
D 
น้ำ
 
บ้านฉันมีแค่หน้า
Bm 
บ้านเอาไว้ล่าม
Em 
วัว
 
เธอไม่
Am 
ชอบเลยบัด
D 
หัว
 
ทำแบน
Am 
ปากพอเห็นเราจูง
D 
วัว

 
ไม่ใช่ลูกเจ้า
C 
สัว 
 
ฉันมันลูกเจ้าขอ
D 
งวัว
 
สา
Bm 
กลัว 
 
กลัวว่าเธอไม่ส
Em 
นใจ
 
เเค่เด็กบ้
Am 
านๆ 
 
ที่ไม่ทันส
D 
มัย
 
ไม่โดนใจ เลยเจีย
G 
มตัว
 
ไม่ใช่บ้านเศรษ
C 
ฐีที่มีสระว่าย
D 
น้ำ
 
บ้านฉันมีแค่หน้า
Bm 
บ้านเอาไว้ล่าม
Em 
วัว
 
เธอไม่
Am 
ชอบเลยบัด
D 
หัว
 
ทำแบน
Am 
ปากพอเห็นเราจูง
D 
วัว
 
เดินข้างทาง..
 

OUTRO | C D | Bm Em | Am D | G |
OUTRO | C D | Bm Em | Am D | G | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites