นางฟ้าเบาะซ้าย วงกามเทพ


 
อยู่กับเ
A 
ขา 
 
ใส่ทองทั้ง
B 
ตัว
 
อยู่กับ
G#m 
ฉัน ไม่สามแม่ครัว ก็
C#m 
ปุ้มปุ้ย
 
นั่ง
A 
รถเก๋งตัวขาว
B 
หลุย 
 
เชิดหน้าเ
E 
ชิดตา

INSTRU | A B | G#m C#m |
INSTRU | A B | E B |

E 
  เธอคงจะเบื่อรถเครื่องร้ายคันเก่า
G#m 
  ไปไหน มาไห นก็บัดสีใค
A 
รเขา
 
  ทั้งเ
B 
ก่าและเชย

E 
  เบาะก็ขาด 
 
ป้ายท้ายก็หลุด
G#m 
  จะใส่ชุดสวย ๆ นั่งไม่ได้เ
A 
ลย
 
  กลัว
B 
ชุดอีเข้าในล้อ

C#m 
  เลยไปเป็นนางฟ้าเบาะซ้าย
 
  มัน
G#m 
คงจะเย็นสบาย
 
  คง
A 
ถูกใจเธอใช่ห
B 
ม้าย 
 
ได้ไม่ต้อ
E 
งร้อน
C#m 
  รถเครื่องได้แค่ซ้อนท้าย
 
  รถ
G#m 
เขาพับเบาะนอนได้
 
  จอดตรงไ
A 
หนเขาก็คอยเอาใจเ
G# 
ธอ..

 
อยู่กับเ
A 
ขา 
 
ใส่ทองทั้ง
B 
ตัว
 
อยู่กับ
G#m 
ฉัน ไม่สามแม่ครัว ก็
C#m 
ปุ้มปุ้ย
 
นั่ง
A 
รถเก๋งตัวขาวห
B 
ลุย 
 
เชิดหน้าเ
E 
ชิดตา
 
นั่งรถเ
A 
ขา ถ่ายคลิปลง  
B 
TikTok
 
นั่งรถ
G#m 
เรา 
 
เธอชอบหลบ
C#m 
หน้า
 
ไปเ
A 
ถอะ 
 
นาง
B 
ฟ้า 
 
ไปเป็นตุ๊กตาห
E 
น้ารถ

INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E |

C#m 
  เลยไปเป็นนางฟ้าเบาะซ้าย
 
  มัน
G#m 
คงจะเย็นสบาย
 
  คง
A 
ถูกใจเธอใช่ห
B 
ม้าย 
 
ได้ไม่ต้อ
E 
งร้อน
C#m 
  รถเครื่องได้แค่ซ้อนท้าย
 
  รถ
G#m 
เขาพับเบาะนอนได้
 
  จอดตรงไ
A 
หนเขาก็คอยเอาใจเ
G# 
ธอ..

 
อยู่กับเ
A 
ขา 
 
ใส่ทองทั้ง
B 
ตัว
 
อยู่กับ
G#m 
ฉัน ไม่สามแม่ครัว ก็
C#m 
ปุ้มปุ้ย
 
นั่ง
A 
รถเก๋งตัวขาวห
B 
ลุย 
 
เชิดหน้าเ
E 
ชิดตา
 
นั่งรถเ
A 
ขา ถ่ายคลิปลง  
B 
TikTok
 
นั่งรถ
G#m 
เรา 
 
เธอชอบหลบ
C#m 
หน้า
 
ไปเ
A 
ถอะ 
 
นาง
B 
ฟ้า 
 
ไปเป็นตุ๊กตาห
E 
น้ารถ

 
อยู่กับเ
A 
ขา 
 
ใส่ทองทั้ง
B 
ตัว
 
อยู่กับ
G#m 
ฉัน ไม่สามแม่ครัว ก็
C#m 
ปุ้มปุ้ย
 
นั่ง
A 
รถเก๋งตัวขาวห
B 
ลุย 
 
เชิดหน้าเ
E 
ชิดตา
 
นั่งรถเ
A 
ขา ถ่ายคลิปลง  
B 
TikTok
 
นั่งรถ
G#m 
เรา 
 
เธอชอบหลบ
C#m 
หน้า
 
ไปเ
A 
ถอะ 
 
นาง
B 
ฟ้า 
 
ไปเป็นตุ๊กตาห
E 
น้ารถ

OUTRO | A B | G#m C#m |
OUTRO | A B | E B | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites