| D A | Bm F#m | G F#m | Em A |
| D A/C# | Bm F#m | G F#m | Em A |

Bm 
  เธอคงจะอา
A 
ยคน
 
  แฟนเพื่อนเค้า
G 
เขรถยนต์กัน
D 
เพ
Bm 
  อยู่หล่อทร
A 
งเอแต่เรามันทร
G 
งจน

Bm 
  เธอคงจะอา
A 
ยใคร
 
  ไปไหนมาไ
G 
หนตากแดดตาก
D 
ฝน
Bm 
  เบื่อไหมต้อง
A 
ทนกับคนอย่าง
G 
ฉัน

F#m 
มีเเค่เท่
Bm 
านี้ 
 
 
F#m 
เงินในบัญชีไม่เท่
Bm 
าไร
 
หน้า
G 
ตาก็ติดลบ 
 
เธอยังอยากคบอยู่ไ
A 
หม

 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจให้ใ
A/C# 
ครไม่ได้
 
ไม่มีเงิน
Bm 
ทองมากอง 
 
ให้
F#m 
เธอได้ใช้
 
มี
G 
แต่รถเครื่องคัน
F#m 
ร้ายๆ 
 
 
Em 
เธอจะนั่งได้ห
A 
ม้าย
 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจไม่ไ
A/C# 
ด้สักที
 
เธอคงบัด
Bm 
สีเพื่อนๆขอ
F#m 
งเธอ
 
ที่
G 
คบกับฉันมันไม่
F#m 
ดีเลิศเลอ
 
มีแต่ค
Em 
วามรักที่เธอ
A 
..กินไม่ไ
D 
ด้
A 

| D A/C# | Bm F#m | G F#m | Em A |
| D A/C# | Bm F#m | G F#m | Em A |

F#m 
มีเเค่เท่
Bm 
านี้ 
 
 
F#m 
เงินในบัญชีไม่เท่
Bm 
าไร
 
หน้า
G 
ตาก็ติดลบ 
 
เธอยังอยากคบอยู่ไ
A 
หม

 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจให้ใ
A 
ครไม่ได้
 
ไม่มีเงิน
Bm 
ทองมากอง 
 
ให้
F#m 
เธอได้ใช้
 
มี
G 
แต่รถเครื่องคัน
F#m 
ร้ายๆ 
 
 
Em 
เธอจะนั่งได้ห
A 
ม้าย

 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจไม่ไ
A/C# 
ด้สักที
 
เธอคงบัด
Bm 
สีเพื่อนๆขอ
F#m 
งเธอ
 
ที่
G 
คบกับฉันมันไม่
F#m 
ดีเลิศเลอ
 
มีแต่ค
Em 
วามรักที่เธอ
A 
..

 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจให้ใ
A 
ครไม่ได้
 
ไม่มีเงิน
Bm 
ทองมากอง 
 
ให้
F#m 
เธอได้ใช้
 
มี
G 
แต่รถเครื่องคัน
F#m 
ร้ายๆ 
 
 
Em 
เธอจะนั่งได้ห
A 
ม้าย

 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจไม่ไ
A/C# 
ด้สักที
 
เธอคงบัด
Bm 
สีเพื่อนๆขอ
F#m 
งเธอ
 
ที่
G 
คบกับฉัน 
 
มันไม่
F#m 
ดีเลิศเลอ
 
มีแต่ค
Em 
วามรักที่เธอ
A 
..กินไม่ได้..

OUTRO | D | A | Bm | G | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites