INTRO | Am | G | C | D/F# |

Am 
ฉันไม่โทษใครหรอก 
 
ผิดที่ฉันเอง
G 
ฉันไม่โทษเธอ
 
ถ้าหากว่าเธอนั้น
C 
คิดมาดีอยู่
D/F# 
แล้วคงต้องยอม

Am 
ฉันจะเงียบไปไม่บอกกับใคร
G 
ฉันจะหายไปเก็บความเจ็บปวดนี้ไ
C 
ว้อยู่กับตัวเ
D 
อง

 
จะปล่อยให้เว
G 
ลา..
 
ค่อยๆ ลบเ
D 
ลือนเรื่องราวทุกอ
C 
ย่าง
 
ที่มันเ
D 
จ็บ 
 
ที่มันทรม
G 
าน
 
ต่อให้คิดถึงเธอแค่ไ
D 
หน
 
ฉันคงต้องปล่อยเธอไ
C 
ป.. 
 
 
D 
 
กอดเธอไม่ได้อีกแ
G 
ล้ว

Am 
หวังแค่ให้เธอเจอคนที่ดี
G 
ขอแค่ให้เขาฉุดเธอขึ้นมา
 
จาก
C 
วันที่มัน 
 
เลวร้า
D/F# 
ยเกินจะทน

 
ส่วน
Am 
ฉันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน 
 
ช่างมัน
G 
ไม่ต้องห่วงฉันหรอก 
 
ไม่ต้องห่วงฉัน
 
แต่เ
C 
ธอก็คงไม่มองมาอยู่แ
D 
ล้ว

 
จะปล่อยให้เว
G 
ลา..
 
ค่อยๆ ลบเ
D 
ลือนเรื่องราวทุกอ
C 
ย่าง
 
ที่มันเ
D 
จ็บ 
 
ที่มันทรม
G 
าน
 
ต่อให้คิดถึงเธอแค่ไ
D 
หน
 
ฉันคงต้องปล่อยเธอไ
C 
ป.. 
 
 
D 
 
กอดเธอไม่ได้อีกแล้ว
 

G 
มีบางคืนที่ตัวฉันแค่อยากหายไป
D 
ใครบางคนกอดฉันแล้วก็ทิ้งไป
C 
รักเราจบลงแบบไม่มีค่า
D 
ไม่มีค่าใด 
 
ไม่มีค่าใด

G 
มีบางคืนที่ตัวฉันแค่อยากหายไป
D 
ใครบางคนกอดฉันแล้วก็ทิ้งไป
C 
รักเราจบลงแบบไม่มีค่า
D 
ไม่มีค่าใด 
 
ไม่มีค่าใด

 
จะปล่อยให้เว
G 
ลา..
 
ค่อยๆ ลบเ
D 
ลือนเรื่องราวทุกอ
C 
ย่าง
 
ที่มันเ
D 
จ็บ 
 
ที่มันทรม
G 
าน
 
ต่อให้คิดถึงเธอแค่ไ
D 
หน
 
ฉันคงต้องปล่อยเธอไ
C 
ป.. 
 
 
D 
 
กอดเธอไม่ได้อีกแล้ว
 

 
อีกกี่
G 
วัน กี่เดือน กี่ปี.. ที่ต้องคอย
 
กี่
D 
วัน กี่เดือน กี่ปี.. ที่ต้องรอ
 
กี่
C 
วัน กี่เดือน กี่ปี..
D 
   
 
ที่ทรมานแบบนี้

 
อีกกี่
G 
วัน กี่เดือน กี่ปี.. ที่ต้องคอย
 
อีกกี่
D 
วัน กี่เดือน กี่ปี.. ที่ต้องรอ
 
อีกกี่
C 
วัน กี่เดือน กี่ปี..  
D 
 
ที่ฉันจะลืมเธอสัก
G 
ที..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites