คอร์ด ตบหัวลูบหลัง ยศ ภิญโญ

คอร์ดเพลง ตบหัวลูบหลัง
ศิลปิน ยศ ภิญโญ
คอร์ดทั้งหมด C Em Am F Dm G
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | C | Am Em |
INTRO | F Em | Dm G |

 
ทำเป็น
C 
ตีแถลงแกล้ง
Em 
เว้าให้อ้ายฮัก
 
ทำเป็น
Am 
ว่าเฮากะที่
Em 
หนึ่งในสายตา
 
แม่นว่าพ
F 
รหมลิขิตคา
Em 
รมเพิ่นเว้าจา
 
แต่ต้อง
Dm 
มาเสียหมาย้อนคำว่า
G 
ฮักเจ้าหลาย

 
อย่าเฮ็ดเ
C 
วรอย่าเฮ็ดปาบกับผู้
Em 
ใด๋อีกเด้อ
 
เจ้าเบิดเท้อ
Am 
เลอบ่เคยแคร์และบ่
Em 
สนใจ
 
เจ้าฮู้บ่
F 
ว่าคนถึกกระทำมันเจ็บ
Em 
แฮงซำได๋
 
มาส่าง
Dm 
เป็นตาหน่าย 
 
คือคักแท้น้อ..
G 
.ใจคน
 
โอ้ ฮู้ โว ฮู้ โว้ ฮู้ โว ฮู้ โว..
 

 
คำว่า
Dm 
ฮักมันควรสิออกมาจากใจ
 
จักว่าพอปาน
Em 
ใด๋บ่จริงใจ
Am 
คักแหน่
 
เว้าล
F 
อยๆ ให้คาดหวัง อยากบั้งแต้คนบ่ฮัก
G 
แท้
 
เฮ็ดให้เฮาแพ้แล้วกะ
C 
บ่สนใจ

 
ตบ
F 
หัวแล้วลูบหลัง 
 
ฮัก
G 
พังกะทำเป็นเสย
 
เตย
Em 
เวยเฮ็ดปานบ่เคย
Am 
ฮักกัน
 
มีแต่หมูห
F 
มาละที่มันเฮ็ดแบบ
G 
นั้น
 
ได้กันแล้ว.
C 
.. 
 
กะเสย
 
มาเฮ็ดให้
F 
ฮักละเจ้ากะมีคนใ
G 
หม่
 
คิดได้จั่ง
Em 
ได๋สุดท้ายถิ่มกู
Am 
เสย
 
ไปต๋ายทางไ
F 
ด๋กะให้ฟ้าวไปได้เ
G 
ลย
 
เฮาบ่อยากกินข
C 
องเก่า..  
G 

INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm | G |

 
คำว่า
Dm 
ฮักมันควรสิออกมาจากใจ
 
จักว่าพอปาน
Em 
ใด๋บ่จริงใจ
Am 
คักแหน่
 
เว้าล
F 
อยๆ ให้คาดหวัง อยากบั้งแต้คนบ่ฮัก
G 
แท้
 
เฮ็ดให้เฮาแพ้แล้วกะ
C 
บ่สนใจ

 
ตบ
F 
หัวแล้วลูบหลัง 
 
ฮัก
G 
พังกะทำเป็นเสย
 
เตย
Em 
เวยเฮ็ดปานบ่เคย
Am 
ฮักกัน
 
มีแต่หมูห
F 
มาละที่มันเฮ็ดแบบ
G 
นั้น
 
ได้กันแล้ว.
C 
.. 
 
กะเสย
 
มาเฮ็ดให้
F 
ฮักละเจ้ากะมีคนใ
G 
หม่
 
คิดได้จั่ง
Em 
ได๋สุดท้ายถิ่มกู
Am 
เสย
 
ไปต๋ายทางไ
F 
ด๋กะให้ฟ้าวไปได้เ
G 
ลย
 
เฮาบ่อยากกินข
C 
องเก่า..

 
ตบ
F 
หัวแล้วลูบหลัง 
 
ฮัก
G 
พังกะทำเป็นเสย
 
เตย
Em 
เวยเฮ็ดปานบ่เคย
Am 
ฮักกัน
 
มีแต่หมูห
F 
มาละที่มันเฮ็ดแบบ
G 
นั้น
 
ได้กันแล้ว.
C 
.. 
 
กะเสย
 
มาเฮ็ดให้
F 
ฮักละเจ้ากะมีคนใ
G 
หม่
 
คิดได้จั่ง
Em 
ได๋สุดท้ายถิ่มกู
Am 
เสย
 
ไปต๋ายทางไ
F 
ด๋กะให้ฟ้าวไปได้เ
G 
ลย
 
เฮาบ่อยากกินข
C 
องเก่า..

 
ไปต๋ายทาง
Dm 
ได๋กะให้ฟ้าวไปไ
G 
ด้เลย..
 
เฮาบ่อยากกินข
C 
องเน่า..

OUTRO | F G | Em Am |
OUTRO | F G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites