INTRO | Em | C | Em | C | D |

 
กะ
Em 
ย้อนว่าฮักเจ้าแ
D 
ฮง
 
เลยบ่คิด
C 
ว่าเจ้าสิหักห
G 
ลัง
 
ให้เจ้า
Em 
เบิ่ดทุกสิ่งทุกอ
D 
ย่าง
 
กะย้อนว่า
C 
ฮักเจ้าหลาย
G 
คำแพง

 
อ้าย
Em 
บ่ได้คิดเลย
D 
ว่า
 
ที่เจ้ายอม
C 
คบกะแค่แ
G 
สดง
 
แค่แ
C 
กล้ง.. 
 
ให้อ้า
D 
ยตายใจ

 
ความ
Am 
จริงเจ้าวางแผนการณ์
 
ด้วยการพา
Em 
เขามาแทงข้างหลัง
 
ตั๋วว่า
C 
ฮักจั่งซี่จั่งซั่น 
 
แค่ภาพลว
D 
งตา

 
จุดจบอ้ายถืกลอบสังห
C 
าร
 
เจ้าวางแผนก
D 
ารณ์เอาเขามา
Em 
ฆ่าใจ
 
ยื่นมีดให้เขาแทงอ้
C 
ายทะลุหัวใ
D 
จ 
 
มันเจ็บคักอิ
G 
หลี
 
บ่สมกับที่อ้าย
C 
ฮัก 
 
เจ้าส่างหลายใ
D 
จปานนาง
Em 
กากี
 
ปานนางในวรรณค
C 
ดี
D 
..
 
นางโมราสองใจฆ่าได้กระทั่
G 
งผัว

INSTRU | Em | C | Em | C | D | D |

Em 
  มาบัดนี้สิได้กล่าวถึงเรื่องราวบรรพกาล
C 
  มีตำนานอยู่เรื่องหนึ่งยังตราตรึงในหัวใจ
Em 
  กล่าวถึงจันทโครพได้เอ่ยลาพระฤาษี
C 
  เพิ่นได้มอบของดี 
 
คือผอบให้ไป

Em 
  บอกเจ้าอย่าฟ้าวหรอยเปิดกลางทางอาจถึงตาย
C 
  ให้ไปฮอดที่หมายซะก่อนจั่งค่อยเปิดได้
Em 
  ย้อนด้วยความอยากฮู้กะเลยลืมพระฤาษี
C 
  เปิดผอบทันทีพอแต่ฮอดกลางป่า

Em 
  สมผลาในหัวใจได้นางโมรามาเคียงคู่
C 
  อยู่บ่อยู่กะมีโจร 
 
คือมหาโจรใหญ่
Em 
  สิแย่งเอาเมียแก้วนางโมราไปจากใจ
C 
  คือสิให้บ่ได้กะคงต้องตายไปข้างหนึ่ง

Em 
  ฉุดกระชากลากถูอยู่ตั้งโดน..
C 
  สุดท้า
D 
ย..เจ้ากะได้ยื่นดาบให้โจร..
C 
  ฮะโอ.. 
 
ฮะโ
D 
อ..

INSTRU | C | G | Am | B |
INSTRU | C | G | Am | D | D |

 
จุดจบอ้ายถืกลอบสังห
C 
าร
 
เจ้าวางแผนก
D 
ารณ์เอาเขามา
Em 
ฆ่าใจ
 
ยื่นมีดให้เขาแทงอ้
C 
ายทะลุหัวใ
D 
จมันเจ็บคักอิ
G 
หลี
 
บ่สมกับที่กู
C 
ฮัก 
 
เจ้าส่างหลายใ
D 
จปานนาง
Em 
กากี
 
ปานนางในวรรณค
C 
ดี.
D 
..

 
จุดจบอ้ายถืกลอบสังห
C 
าร
 
เจ้าวางแผนก
D 
ารณ์เอาเขามา
Em 
ฆ่าใจ
 
ยื่นมีดให้เขาแทงอ้
C 
ายทะลุหัวใ
D 
จมันเจ็บคักอิ
G 
หลี
 
บ่สมกับที่อ้าย
C 
ฮัก 
 
เจ้าส่างหลายใ
D 
จปานนาง
Em 
กากี
 
ปานนางในวรรณค
C 
ดี.
D 
..
 
นางโมราสองใจฆ่าได้กระทั่
G 
งผัว

OUTRO | Em | C | Em | C | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites