อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว – ยศ ภิญโญ


INTRO | Am | F | G | Am | ( 2 Times )

 
ม่ว
Am 
นยุบ้อคนดี 
 
 
F 
ที่ทำร้ายคนเหงา
 
เฮ็
G 
ดคือมีใจน้อเจ้า 
 
ทั้ง
C 
ที่มีเขาข้า
E 
งกาย
 
คนมี
Am 
คู่บ่ฮู้ดอกว่า 
 
คั่นนาง
F 
ฟ้าลงมาให้พ้อ
 
หม
G 
าวัดบ่ได้รีรอ 
 
คึด
F 
ต่อฮ้องเห่าออ
G 
กไป

 
** อ้ายแฮงเห
F 
งา 
 
เจ้าแฮง
G 
ตั๋ว
 
มันหาหม่อง
Em 
ปัวยากเด้หั
Am 
วใจ
 
เจ้าอาจสิม่
F 
วน 
 
แต่อ้ายอุ
G 
กใจ
 
บ่แฟร์ปาน
C 
ใด๋การฮู้จั
E 
กกัน
 
อ้ายแฮงเห
F 
งาเจ้าแฮงเฮ็ดให้ห
G 
ลง
 
บอกตร
Em 
งๆ 
 
ว่าอ้ายก
Am 
ดดัน
 
คนเหงา
F 
ใจมันทร
G 
มาน 
 
ได้โปรดส
E7 
งสาร
 
(อย่าตั๋
Am 
วอ้ายเถาะ)

INSTRU | Am | F | G | C E |
INSTRU | Am | F | G | Em |

( *, **, ** )

 
บ่หลูโ
F 
ตนคนเหงาใจแหน่
G 
บ้อ
 
อ้ายแฮ
Em 
งเหงา 
 
เจ้าแฮงมาตั๋ว…

OUTRO | Am | F | G | Am | Am |