คอร์ดเพลง อ้ายขอได้บ่
ศิลปิน ยศ ภิญโญ
คอร์ดทั้งหมด C D Bm Em Am G
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
ให้อ้าย
Bm 
พ้อเธอ
Em 
อีกสักครั้ง
 
บ่
Am 
ว่าสถานะห
D 
ยัง 
 
ขอเทื่อสุดท้
G 
าย
 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
มอบของ
Bm 
ขวัญแทนใ
Em 
จของอ้าย
 
ก่อน
Am 
ที่ลมหายใ
D 
จของอ้ายสิห
G 
มดลม

INSTRU | Em D | Em | C D | Em |

 
อ้าย
Em 
ยอมรับว่าที่ผ่าน
D 
มาอ้ายเป็น
Em 
คนซั่ว
 
หน้า
C 
มืด 
 
ตา
D 
มัวเฮ็ดแน
G 
วบ่ดี
C 
จนพลาดพลั้ง 
 
เฮ็ดเ
D 
จ้าเสียใจ
 
อ้ายขอ
Bm 
โทษจากใจ
Em 
อีหลี
 
ให้อ
C 
ภัยอ้ายเด้อคน
D 
ดี 
 
อ้ายขอแ
Em 
ก้ตัว 
 
 
D 

 
บ่โทษ
Am 
เขาบ่โทษใ
D 
คร 
 
บ่โทษไ
Bm 
ผทั้ง
Em 
นั้น
 
C 
ดีตอ้ายยอมรับมัน 
 
แต่ปัจจุ
D 
บันอ้ายขอแก้ตัว

 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
ให้อ้าย
Bm 
พ้อเธอ
Em 
อีกสักครั้ง
 
บ่
Am 
ว่าสถานะห
D 
ยัง 
 
ขอเทื่อสุดท้
G 
าย
 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
มอบของ
Bm 
ขวัญแทนใ
Em 
จของอ้าย
 
ก่อน
Am 
ที่ลมหายใ
D 
จของอ้า
G 
ยสิหมดลม

INSTRU | Em D | Em | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
บ่โทษ
Am 
เขาบ่โทษใ
D 
คร 
 
บ่โทษไ
Bm 
ผทั้ง
Em 
นั้น
 
C 
ดีตอ้ายยอมรับมัน 
 
แต่ปัจจุ
D 
บันอ้ายขอแก้ตัว

 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
ให้อ้าย
Bm 
พ้อเธอ
Em 
อีกสักครั้ง
 
บ่
Am 
ว่าสถานะห
D 
ยัง 
 
ขอเทื่อสุดท้
G 
าย
 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
มอบของ
Bm 
ขวัญแทนใ
Em 
จของอ้าย
 
ก่อน
Am 
ที่ลมหายใ
D 
จของอ้า
G 
ยสิหมดลม

 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
ให้อ้าย
Bm 
พ้อเธอ
Em 
อีกสักครั้ง
 
บ่
Am 
ว่าสถานะห
D 
ยัง 
 
ขอเทื่อสุดท้
G 
าย
 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
มอบของ
Bm 
ขวัญแทนใ
Em 
จของอ้าย
 
ก่อน
Am 
ที่ลมหายใ
D 
จของอ้า
G 
ยสิหมดลม

 
ก่อน
Am 
ที่ลมหา
D 
ยใจ..ของอ้ายสิหมดลม.. 
 
 
G 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites