คอร์ด ฉันก็เป็นแค่ ปอน นิพนธ์ x พิมพ์ชญา

คอร์ดเพลง ฉันก็เป็นแค่
ศิลปิน ปอน นิพนธ์ x พิมพ์ชญา
คอร์ดทั้งหมด F Bb Dm C Gm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | F | Bb | Dm C | Bb |

F 
  เธอรู้ไหม..
Bb 
  ต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่
Dm 
  กว่าที่จะ
C 
ลืมหน้าเธอไป
Bb 
ได้
F 
  ยังคิดถึง..
Bb 
  แม้ว่าจะนานแสนนานแค่ไหน
Dm 
  ก็ยังไม่
C 
ลืมทุกความทรง
Bb 
จำ

 
ก็
Dm 
เป็นความจริง 
 
ที่ยัง
C 
ลืมเธอไม่ได้
 
บอกออก
Bb 
ไปบอกกับใครก็คงไม่
F 
มีใครสน 
 
 
C/E 
 
ถึงมันจะ
Dm 
แปลกแต่จริง 
 
ใช่ว่า
C 
ลืมกันง่ายๆ
 
ฉันเป็นแค่เ
Bb 
พียงคนธรรมดา
 
ไม่มีรา
C 
คาอะไรอยู่แล้ว

 
ฉันก็เป็นแ
F 
ค่คนที่รักเ
C 
ธอ 
 
เหมือนเดิมไม่
Dm 
ต่าง
 
คนที่คิด
C 
ถึงเหมือนเดิมไม่
Bb 
ห่างเลย 
 
 
Am 
 
และยังจะ
Gm 
รอเธออยู่ตรง
C 
นี้
 
แต่ก่อนที่จะเ
F 
ลือกเดินบนเส้นท
C 
างที่ไม่มี
Dm 
ฉัน
 
อยากให้คิด
C 
ถึงในวันที่
Bb 
ฝันร่วมกันเอา
Am 
ไว้
 
ถ้าเกิดเธอ
Gm 
ยืนยันที่จะไ
C 
ปก็จะไม่รั้งเธอ

INSTRU | F | Bb | Dm C | Bb |
INSTRU | F | Bb | Dm C | Bb |

 
ก็
Dm 
เป็นความจริง 
 
ที่ยัง
C 
ลืมเธอไม่ได้
 
บอกออก
Bb 
ไปบอกกับใครก็คงไม่
F 
มีใครสน 
 
 
C/E 
 
ถึงมันจะ
Dm 
แปลกแต่จริง 
 
ใช่ว่า
C 
ลืมกันง่ายๆ
 
ฉันเป็นแค่เ
Bb 
พียงคนธรรมดา
 
ไม่มีรา
C 
คาอะไรอยู่แล้ว 
 
 
G 
โฮ..

 
ฉันก็เป็นแ
C 
ค่คนที่รัก
Em 
เธอ 
 
เหมือนเดิมไม่
Am 
ต่าง
 
คนที่คิด
Em 
ถึงเหมือนเดิมไม่ห่
F 
างเลย 
 
 
Em 
 
และยังจะ
Dm 
รอเธออยู่ตรง
G 
นี้
 
แต่ก่อนที่จะเ
C 
ลือกเดินบนเส้น
Em 
ทางที่ไม่มี
Am 
ฉัน
 
อยากให้คิด
G 
ถึงในวันที่
F 
ฝันร่วมกันเอา
Em 
ไว้
 
ถ้าเกิดเธอ
Dm 
ยืนยันที่จะไ
G 
ปก็จะไม่รั้งเธอ

 
ฉันก็เป็นแ
C 
ค่คนที่รัก
Em 
เธอ 
 
เหมือนเดิมไม่
Am 
ต่าง
 
คนที่คิด
Em 
ถึงเหมือนเดิมไม่ห่
F 
างเลย 
 
 
Em 
 
และยังจะ
Dm 
รอเธออยู่ตรง
G 
นี้
 
แต่ก่อนที่จะเ
C 
ลือกเดินบนเส้น
Em 
ทางที่ไม่มี
Am 
ฉัน
 
อยากให้คิด
G 
ถึงในวันที่
F 
ฝันร่วมกันเอา
Em 
ไว้
 
ถ้าเกิดเธอ
Dm 
ยืนยันที่จะไ
G 
ปก็จะไม่รั้งเธอ

OUTRO | C | F | Am G | F |
OUTRO | C | F | Am G | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites