Intro | Em | Em | G | G | Am | Am | Em | Em |

Em 
  บ้านนี้เมืองนี้มีคนจับจ
G 
อง
 
  เขาเป็นเจ้าของกันหมดแล้ว
 
Am 
  กูเป็นใครที่ไม่รู้ 
 
ไปอยู่ที่ไหน
Em 
มา

Em 
  ไม่รู้ไม่สน 
 
ไอ้คนจ
G 
นๆ 
 
พวกมึงมันตัวปัญหา
 
  เรียก
Am 
ร้องแต่ความเป็นธรรม
 
  ไม่มีปัญญาลุกขึ้นมาฝ่า
Em 
ฟัน

 
D 
อ๊ย.. 
 
จะทำมาหา
Em 
กินยังไงกันครับนาย
 
D 
อ๊ย.. 
 
พวกมึงสบายกันสิถึงมอ
Em 
งไม่เคยเห็น

 
C 
ช้า.. 
 
กูต้องทำงานแทบตายเพื่อไ
Em 
ด้แค่มื้อเย็น
 
D 
ถ.. 
 
สิ่งที่กูเป็นสายตามึง
Em 
มองแค่สำออย

 
เป็นได้แค่เ
C 
พียงปลาน้อยในบึงใหญ่
 
คอย สักวันจะโ
G 
ดนขย้ำไปตอนไหน
 
มีปากก็ไ
Am 
ม่มีแม้สิทธิ์พูดความจริงออกไป
 
ทำไ
Em 
ม..กูก็ไม่รู้

 
ไม่เคยมองเ
C 
ห็นความสำคัญของคนอย่างเรา
 
วันๆ ก็เ
G 
อาแต่นิ่งอุดรูหู
 
พวกคนใหญ่คน
Am 
โตไปอยู่ไหน 
 
ทำไ
C 
มไม่เคยอยู่
 
ในวันที่ค
D 
นตัวเล็กๆ ถึงทางตัน จะหันไปพึ่งใคร

Instru | Em | Em | G | G | Am | Am | Em | D |

Em 
  ชีวิตน้อยๆ 
 
ของคนบน
G 
พื้น
 
  เขาคงไม่คืนความสุขมา
 
Am 
  ถ้าคิดทำตัวมีปัญหา 
 
ก็เด้งกันทั้ง
Em 
บาง

Em 
  พูดล้านทำร้อยใครคิดจะ
G 
ขัด
 
  ต้องโดนปล่อยวัดทิ้งตัดหาง
 
Am 
  ได้ยินบ้างไหมเสียงครวญและคราง
 
  ของคนข้างล่างที่บอบ
Em 
ช้ำ

 
D 
อ๊ย.. 
 
จะทำมาหา
Em 
กินยังไงกันครับนาย
 
D 
อ๊ย.. 
 
พวกมึงสบายกันสิถึงมอ
Em 
งไม่เคยเห็น

 
C 
ช้า.. 
 
กูต้องทำงานแทบตายเพื่อไ
Em 
ด้แค่มื้อเย็น
 
D 
ถ.. 
 
สิ่งที่กูเป็นสายตามึง
Em 
มองแค่สำออย

 
เป็นได้แค่เ
C 
พียงปลาน้อยในบึงใหญ่
 
คอย สักวันจะโ
G 
ดนขย้ำไปตอนไหน
 
มีปากก็ไ
Am 
ม่มีแม้สิทธิ์พูดความจริงออกไป
 
ทำไ
Em 
ม..กูก็ไม่รู้

 
ไม่เคยมองเ
C 
ห็นความสำคัญของคนอย่างเรา
 
วันๆ ก็เ
G 
อาแต่นิ่งอุดรูหู
 
พวกคนใหญ่คน
Am 
โตไปอยู่ไหน 
 
ทำไ
C 
มไม่เคยอยู่
 
ในวันที่ค
D 
นตัวเล็กๆ ถึงทางตัน จะหันไปพึ่งใคร

Instru | Em | Em | D | D | C | C | D | D |
Instru | Em | Em | D | D | Am | C | D | D |

 
เป็นได้แค่เ
C 
พียงปลาน้อยในบึงใหญ่
 
คอย สักวันจะโ
G 
ดนขย้ำไปตอนไหน
 
มีปากก็ไ
Am 
ม่มีแม้สิทธิ์พูดความจริงออกไป
 
ทำไ
Em 
ม..กูก็ไม่รู้

 
ไม่เคยมองเ
C 
ห็นความสำคัญของคนอย่างเรา
 
วันๆ ก็เ
G 
อาแต่นิ่งอุดรูหู
 
พวกคนใหญ่คน
Am 
โตไปอยู่ไหน 
 
ทำไ
C 
มไม่เคยอยู่
 
ในวันที่ค
D 
นตัวเล็กๆ 
 
ถึงทางตัน

 
เป็นได้แค่เ
C 
พียงปลาน้อยในบึงใหญ่
 
คอย สักวันจะโ
G 
ดนขย้ำไปตอนไหน
 
มีปากก็ไ
Am 
ม่มีแม้สิทธิ์พูดความจริงออกไป
 
ทำไ
Em 
ม..กูก็ไม่รู้

 
ไม่เคยมองเ
C 
ห็นความสำคัญของคนอย่างเรา
 
วันๆ ก็เ
G 
อาแต่นิ่งอุดรูหู
 
พวกคนใหญ่คน
Am 
โตไปอยู่ไหน 
 
ทำไ
C 
มไม่เคยอยู่
 
ในวันที่ค
D 
นตัวเล็กๆ ถึงทางตัน จะหันไปพึ่งใคร

Outro | Em | Em | G | G | Am | Am | Em | Em | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites