Tune to Eb
INTRO | Emaj7 | Bm | Amaj7 | Am |

Emaj7 
ถ้าบังเอิญความรักคือข้อสอบ
Bm 
สิ่งที่ฉันเขียนไว้ในทุกคำตอบ
Amaj7 
ข้อที่ทำผิด 
 
มันคงมากกว่า
 
ข้อที่
Am 
ทำถูกใช่ไหม

Emaj7 
ถ้ามันทำให้เธอคิดจะไป
Bm 
ทบและทวนให้ดีก่อนได้ไหม
 
ขอฉัน
Amaj7 
ลองใหม่ขอฉันทำใหม่
 
ขอฉัน
Am 
สอบอีกทีได้ไหม

Emaj7 
ที่เธอมาลาฉันก็
Bm 
คงไม่ต่างอะไร
 
กับการ บอกว่า
Amaj7 
ฉันติด 
 
บอกว่าฉันตก
 
บอกว่า
Am 
รักเราต้องจบเท่านี้

 
What the  
Emaj7 
F you gave me
 
รักครั้
Bm 
งนี้ให้ฉันแก้ตัวได้หรือเ
Amaj7 
ปล่า
 
ให้โอ
Am 
กาสอีกสักครั้ง 
 
จะไม่
Emaj7 
ยอมให้มันพัง
 
ครั้งต่อไ
Bm 
ปฉันจะทำให้มัน
Amaj7 
ผ่าน
 
คะแนนที่เธอให้ฉั
Am 
นมา 
 
ได้โปรดช่วยพิจารณาใหม่

Emaj7 
  What the F baby
Bm 
  What the F baby
Amaj7 
  What the F baby  
Am 

Emaj7 
มันก็มีเรื่องที่ไม่ถนัด
Bm 
มันก็มีเรื่องที่ผิดเเละพลั้ง
 
ขอฉัน
Amaj7 
ลองใหม่ 
 
ขอฉันทำใหม่
 
จะไม่
Am 
ทำให้เธอผิดหวัง

Emaj7 
ที่เธอมาลาฉันก็
Bm 
คงไม่ต่างอะไร
 
กับการ บอกว่า
Amaj7 
ฉันติด 
 
บอกว่าฉันตก
 
บอกว่า
Am 
รักเราต้องจบเท่านี้

 
What the  
Emaj7 
F you gave me
 
รักครั้
Bm 
งนี้ให้ฉันแก้ตัวได้หรือเ
Amaj7 
ปล่า
 
ให้โอ
Am 
กาสอีกสักครั้ง 
 
จะไม่
Emaj7 
ยอมให้มันพัง
 
ครั้งต่อไ
Bm 
ปฉันจะทำให้มัน
Amaj7 
ผ่าน
 
คะแนนที่เธอให้ฉั
Am 
นมา 
 
ได้โปรดช่วยพิจารณาใหม่

INSTRU | C | Bsus4 | Bb | Bsus4 |

 
Emaj7 
  What the F baby
Bm 
  What the F baby
Amaj7 
  What the F baby  
Am 

 
What the  
Emaj7 
F you gave me
 
รักครั้
Bm 
งนี้ให้ฉันแก้ตัวได้หรือเ
Amaj7 
ปล่า
 
ให้โอ
Am 
กาสอีกสักครั้ง 
 
จะไม่
Emaj7 
ยอมให้มันพัง
 
ครั้งต่อไ
Bm 
ปฉันจะทำให้มัน
Amaj7 
ผ่าน
 
คะแนนที่เธอให้ฉั
Am 
นมา 
 
ได้โปรดช่วยพิจารณาใหม่

Emaj7 
  What the F baby
Bm 
  What the F baby
Amaj7 
  What the F baby  
Am 

Emaj7 
  What the F baby
Bm 
  What the F baby
Amaj7 
  What the F baby  
Am 
 
  What the F baby
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites