คอร์ดเพลง จะอยู่ให้เธอรัก
ศิลปิน เชน มะยม
คอร์ดทั้งหมด A E F#m C#m D Dm E
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
จะอยู่ให้เธอ
A 
รัก จนกว่า ฟ้า
E 
ดินจะสลาย
 
จะเป็นคนสุด
F#m 
ท้ายที่คอยปลอบโยนอยู่
C#m 
ข้างๆ 
 
เธอ
 
จะไม่โ
D 
ทษชะตาที่
Dm 
สองเรา 
 
ลำ
C#m 
บากกันมาเ
F#m 
สมอ
 
จากวั
Bm 
นนี้จนวันสุดท้ายจะอยู่ข้
E 
างๆ 
 
เธอ
 
ไม่ไปไห
A 
นไกล 
 
 
E 

INTRO | C#m | Bm F#sus4 F# | Bm | E |

 
หนื่อยกับก
A 
ารต้องเริ่มต้นใหม่กันกี่
C#m 
ครั้ง
 
ผิด
F#m 
หวังหกล้มกันมาตั้งเ
C#m 
ท่าไร
 
แม้ในใ
D 
จอาจท้อ 
 
แต่ยังเ
C#m 
ชื่อสักวันต้อง
F#m 
ดีขึ้นได้
Bm 
เพียงแค่ฉันมีเธอเท่า
E 
นั้น

 
จับมือ
A 
ฉัน 
 
และเชื่อใจกันเถอ
C#m 
ะนะ
 
อด
F#m 
ทนกันมาปัญหาจะกี่ร้อ
C#m 
ยพัน
 
เราเริ่ม
D 
ต้นจากศูนย์ 
 
ต้น
C#m 
ทุนที่แสนจ
F#m 
ะต่ำ
 
อาจยังไ
Bm 
กลจากฝันแต่มัน
E 
คงไม่นานเกิน
A 
ไป

 
แหงนมองด
D 
าวที่ยังส่องแสงเหมือนเดิม
 
ต่อให้
C#m 
ฟ้ามืดสักแ
F#m 
ค่ไหน
 
เจอเรื่อง
Bm 
ร้ายอะไรจำไว้ว่ายังจะ
E 
รัก

 
อยู่ด้วยค
D 
วามเข้าใ
E 
 
หนักแค่ไ
C#m 
หนก็พร้อม 
 
จะ
F#m 
ยอมลำบาก
D 
เพื่อสักวัน 
 
ที่มันจะเป็นของเ
E 
รา

 
จะอยู่ให้เธอ
A 
รัก จนกว่า ฟ้า
E 
ดินจะสลาย
 
จะเป็นคนสุด
F#m 
ท้ายที่คอยปลอบโยนอยู่
C#m 
ข้างๆ 
 
เธอ
 
ขอบคุณ
D 
ฟ้าที่พัดพา
Dm 
เธอเข้ามา
 
เป็น
C#m 
หนึ่งในใจขอ
F#m 
งฉัน
 
คนที่
Bm 
สมควรที่จะรักและฝาก
E 
ชีวิต

 
เหนื่อยก็อย่าได้
A 
ท้อเดินต่อ 
 
แม้ท
E 
างมันจะไกล
 
ไม่ว่าจะวันไ
F#m 
หนหันมาเมื่อไรจะยิ้มใ
C#m 
ห้เธอ
 
จะไม่โ
D 
ทษชะตาที่
Dm 
สองเรา 
 
ลำ
C#m 
บากกันมาเ
F#m 
สมอ
 
จากวั
Bm 
นนี้จนวันสุดท้ายจะอยู่ข้
E 
างๆ 
 
เธอ
 
ไม่ไปไห
A 
นไกล

INSTRU | D | C#m F#m | Bm | E | E |

 
แหงนมองด
D 
าวที่ยังส่องแสงเหมือนเดิม
 
ต่อให้
C#m 
ฟ้ามืดสักแ
F#m 
ค่ไหน
 
เจอเรื่อง
Bm 
ร้ายอะไรจำไว้ว่ายังจะ
E 
รัก

 
อยู่ด้วยค
D 
วามเข้าใ
E 
 
หนักแค่ไ
C#m 
หนก็พร้อม 
 
จะ
F#m 
ยอมลำบาก
D 
เพื่อสักวัน 
 
ที่มันจะเป็นของเ
E 
รา

 
จะอยู่ให้เธอ
A 
รัก จนกว่า ฟ้า
E 
ดินจะสลาย
 
จะเป็นคนสุด
F#m 
ท้ายที่คอยปลอบโยนอยู่
C#m 
ข้างๆ 
 
เธอ
 
ขอบคุณ
D 
ฟ้าที่พัดพา
Dm 
เธอเข้ามา
 
เป็น
C#m 
หนึ่งในใจขอ
F#m 
งฉัน
 
คนที่
Bm 
สมควรที่จะรักและฝาก
E 
ชีวิต

 
เหนื่อยก็อย่าได้
A 
ท้อเดินต่อ 
 
แม้ท
E 
างมันจะไกล
 
ไม่ว่าจะวันไ
F#m 
หนหันมาเมื่อไรจะยิ้มใ
C#m 
ห้เธอ
 
จะไม่โ
D 
ทษชะตาที่
Dm 
สองเรา 
 
ลำ
C#m 
บากกันมาเ
F#m 
สมอ
 
จากวั
Bm 
นนี้จนวันสุดท้ายจะอยู่ข้
E 
างๆ 
 
เธอ
 
ไม่ไปไห
D 
นไกล 
 
 
C#m 
F#m 

 
จากวั
Bm 
นนี้จนวันสุดท้ายจะอยู่ข้
E 
างๆ 
 
เธอ..
 
ตราบสิ้นลมห
A 
ายใจ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites