คลาสสิคคันร้าย เชน มะยม


INTRO | A | F#m | D | E | E |
INTRO | D | E | C#m | F#m |
INTRO | D | E | A | E |

 
รถเค
A 
รื่องคันเก่าใช้แต่
F#m 
รุ่นพ่อเฒ่า
 
ไหนน้องส
D 
าวว่าชอบคลาส
E 
สิค
 
หม้าย
A 
ตังค์หม้ายแต่ไร้
F#m 
แรงสักหิด
 
ลูกสูบ
D 
ติดเครื่องเริ่มหนิม
E 
จับ

 
ไม่ได้
F#m 
นั่งหัวพานหรือว่า
C#m 
ยานท้ายรถ
 
สดไม่
E 
สดก็แลที่หัวใ
A 
 
พอได้
F#m 
ขับไปเวียน 
 
เลิกเ
C#m 
รียนหวันเย็น
 
ลมเย็
D 
นๆล่ะเขรถเวียนห
E 
ลาดเปิดท้าย

 
คลาสสิคคันร้
D 
ายซ้อนท้ายได้หม้า
E 
ยน้องไ
 
ม่ลงหลิง
C#m 
ทองแต่รับรองว่าขอ
F#m 
งแท้
 
ไม่บิดเหม็ดไ
D 
มค์ 
 
ไม่ว่าไกลใกล้ไ
E 
กล
 
ขอแค่พอไ
A 
ปถึง

 
ไม่ได้กลึงโช๊คห
D 
น้าหรือผ่าท่อยิงท
E 
ราย
 
ยกล้อก็
C#m 
ได้แค่เพียงหัวใจ
F#m 
คำนึง
 
รถเครื่องคันเ
D 
ก่ากับใจ
E 
ถึงๆ
 
มีเธอซ้อนท้
D 
ายเป็นแฟนสักค
E 
รั้งนึง
 
ก็ภูมิใ
A 
E 

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | E | A | A |
INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | E | A | A |

 
ว่าไม่ได้
F#m 
นั่งหัวพานหรือว่า
C#m 
ยานท้ายรถ
 
สดไม่
E 
สดก็แลที่หัวใ
A 
 
พอได้
F#m 
ขับไปเวียน 
 
เลิกเ
C#m 
รียนหวันเย็น
 
ลมเย็
D 
นๆเขรถเวียนห
E 
ลาดเปิดท้าย

 
คลาสสิคคันร้
D 
ายซ้อนท้ายได้หม้า
E 
ยน้อง
 
ไม่ลงหลิง
C#m 
ทองแต่รับรองว่าขอ
F#m 
งแท้
 
ไม่บิดเหม็ดไ
D 
มค์ 
 
ไม่ว่าไกลใกล้ไ
E 
กล
 
ขอแค่พอไ
A 
ปถึง

 
ไม่ได้กลึงโช๊คห
D 
น้าหรือผ่าท่อยิงท
E 
ราย
 
ยกล้อก็
C#m 
ได้แค่เพียงหัวใจ
F#m 
คำนึง
 
รถเครื่องคันเ
D 
ก่ากับใจ
E 
ถึงๆ
 
มีเธอซ้อนท้
D 
ายเป็นแฟนสักค
E 
รั้งนึง

 
ว่าคลาสสิคคันร้
D 
ายซ้อนท้ายได้หม้า
E 
ยน้อง
 
ไม่ลงหลิง
C#m 
ทองแต่รับรองว่าขอ
F#m 
งแท้
 
ไม่บิดเหม็ดไ
D 
มค์ 
 
ไม่ว่าไกลใกล้ไ
E 
กล
 
ขอแค่พอไ
A 
ปถึง

 
ไม่ได้กลึงโช๊คห
D 
น้าหรือผ่าท่อยิงท
E 
ราย
 
ยกล้อก็
C#m 
ได้แค่เพียงหัวใจ
F#m 
คำนึง
 
รถเครื่องคันเ
D 
ก่ากับใจ
E 
ถึงๆ
 
มีเธอซ้อนท้
D 
ายเป็นแฟนสักค
E 
รั้งนึง
 
ก็ภูมิใ
A 

 
รถเครื่องคันเ
D 
ก่ากับใจ
E 
ถึงๆ
 
มีเธอซ้อนท้
D 
ายเป็นแฟนสักค
E 
รั้งนึง
 
ก็ภูมิใ
A 

OUTRO | D | E | C#m | F#m |
OUTRO | D | E | A | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites