ท่อมกับแ
C 
ฟนมันแทนกันไม่ไ
D 
ด้
 
ขาดเธอไ
G 
ปก็คงต้องเ
Em 
ศร้า
 
ขาดท่
C 
อมตัวพี่บ่
D 
าว
 
มันเหมือนอิห
G 
ลบม่ายพักทำไร
G7 
 
อยากมีท่
C 
อมกับเธอไปด้วย
D 
กัน
 
หนึ่งเดียวเท่า
Bm 
นั้นฉันขอได้ไ
Em 
หม
 
สัญ
A 
ญาด้วยใจ 
 
ไม่
D 
มีนอกใจ.. 
 
ถ้าได้กินท่
G 
อม

INSTRU | G Bm | C D | ( 2 Times )

 
กินท่
G 
อมมานาน 
 
กิน
Bm 
แล้วทำงาน
 
ไม่เ
C 
คยระราน 
 
ไม่เ
D 
คยรบใคร
 
ก็เ
G 
ป็นพรรค์นี้ 
 
เป็น
Bm 
ชีวิตจิตใจ
 
ฉัน
C 
รักสายเขียว 
 
ไม่เ
D 
คี้ยวก็กินได้

 
แต่
G 
พอมีแฟน 
 
แทนที่
Bm 
บายใจ
 
อยากใ
C 
ห้เธอนั้น 
 
เข้าใ
D 
จกันบ้าง
 
ว่า
G 
คนกินท่อม 
 
นั้นมันไม่
Bm 
ได้เลวร้าย
 
มันเ
C 
ป็นที่คนไม่ใช่เ
D 
ป็นที่ท่อม

Bm 
อย่าให้ฉันเลือก
Em 
เลย
Bm 
กลัวว่าฉันเลือก
Em 
ไป
C 
มันจะทำร้ายหัวใจของ
D 
ฉัน

 
ท่อมกับแ
C 
ฟนมันแทนกันไม่ไ
D 
ด้
 
ขาดเธอไ
Bm 
ปก็คงต้องเ
Em 
ศร้า
 
ขาดท่
C 
อมตัวพี่บ่
D 
าว
 
มันเหมือนอิห
G 
ลบม่ายพักทำไหร
G7 
 
อยากมีท่
C 
อมกับเธอไปด้ว
D 
ยกัน
 
หนึ่งเดียวเท่า
Bm 
นั้นฉันขอได้
Em 
ไหม
 
สัญ
A 
ญาด้วยใจ 
 
ไม่
D 
มีนอกใจ..ถ้าได้กินท่
G 
อม

INSTRU | G Bm | C D | ( 2 Times )
INSTRU | Bm Em | Bm Em | C | D |

Bm 
อย่าให้ฉันเลือก
Em 
เลย
Bm 
กลัวว่าฉันเลือก
Em 
ไป
C 
มันจะทำร้ายหัวใจของ
D 
ฉัน

 
ท่อมกับแ
C 
ฟนมันแทนกันไม่ไ
D 
ด้
 
ขาดเธอไ
Bm 
ปก็คงต้องเ
Em 
ศร้า
 
ขาดท่
C 
อมตัวพี่บ่
D 
าว
 
มันเหมือนอิห
G 
ลบม่ายพักทำไหร
G7 
 
อยากมีท่
C 
อมกับเธอไปด้ว
D 
ยกัน
 
หนึ่งเดียวเท่า
Bm 
นั้นฉันขอได้
Em 
ไหม
 
สัญ
A 
ญาด้วยใจ 
 
ไม่
D 
มีนอกใจ..

 
ว่าท่อมกับแ
C 
ฟนมันแทนกันไม่ไ
D 
ด้
 
ขาดเธอไ
Bm 
ปก็คงต้องเ
Em 
ศร้า
 
ถ้าขาดท่
C 
อมตัวพี่บ่
D 
าว
 
มันเหมือนอิห
G 
ลบม่ายพักทำไหร
G7 
 
อยากมีท่
C 
อมกับเธอไปด้ว
D 
ยกัน
 
หนึ่งเดียวเท่า
Bm 
นั้นฉันขอได้
Em 
ไหม
 
สัญ
A 
ญาด้วยใจ 
 
ไม่
D 
มีนอกใจ..ถ้าได้กินท่อม

INSTRU | G Bm | C D | G Bm | C | D |

 
น้องรับได้หม้ายคนกิน..ท่
G 
อม

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites