INTRO | Bm G | D A |
INTRO | Bm G | A |

 
ก็มันรั
Bm 
กเธอตอนนี้ 
 
พอ
แล้วคนดี
 
จะไปแค
ร์ทำไมแค่อดี
 
ใครๆ
Bm 
ก็เคยพบ ใคร
ๆก็เคยผ่าน
 
ปล่อยให้เป็น
วันวานความทรงจำ

 
ครั้งหนึ่
งพบเจอคนที่ไม่
F#m 
รักเธอ
 
เข
Em 
าเลยทิ้ง ไม่จริงจั
 
แค่คน
ๆ เดียว ทำให้
F#m 
ใจมันพัง
 
เธ
Em 
อยังมีฉันอยู่ข้า
งๆ..

 
ถึงเธอจะเป็นแม่หม้
าย
 
ผ่านชาย
มาแล้วหลาย
F#m 
คน
 
มีลูกแล้วก็ไม่ส
Em 
น เพราะรักจริ
งเขาแลที่หัว
ใจ
 
ถึงมันเป็นรักมือสอ
ง ก็หม้าย
พรือ
 
จะจับมื
F#m 
อประคับประคอ
Bm 
งกันไป
 
จะไม่ส
Em 
นว่าคนเขาจะมอ
งยังไง
 
เรื่องอดี
Em 
ตผ่านมา ให้เธอลืม
มันไป
 
จะลบรอ
Em 
ยน้ำตาที่รินไห
ล เริ่มใหม่ไปด้วย
กัน

INSTRU | G A | F#m | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm |
INSTRU | Em A | Em A | D |

 
ครั้งหนึ่
งพบเจอคนที่ไม่
F#m 
รักเธอ
 
เข
Em 
าเลยทิ้ง ไม่จริงจั
 
แค่คน
ๆ เดียว ทำให้
F#m 
ใจมันพัง
 
เธ
Em 
อยังมีฉันอยู่ข้า
งๆ..

 
ถึงเธอจะเป็นแม่หม้
าย
 
ผ่านชาย
มาแล้วหลาย
F#m 
คน
 
มีลูกแล้วก็ไม่ส
Em 
น เพราะรักจริ
งเขาแลที่หัว
ใจ
 
ถึงมันเป็นรักมือสอ
ง ก็หม้าย
พรือ
 
จะจับมื
F#m 
อประคับประคอ
Bm 
งกันไป
 
จะไม่ส
Em 
นว่าคนเขาจะมอ
งยังไง
 
เรื่องอดี
Em 
ตผ่านมา ให้เธอลืม
มันไป

 
ถึงเธอจะเป็นแม่หม้
าย
 
ผ่านชาย
มาแล้วหลาย
F#m 
คน
 
มีลูกแล้วก็ไม่ส
Em 
น เพราะรักจริ
งเขาแลที่หัว
ใจ
 
ถึงมันเป็นรักมือสอ
ง ก็หม้าย
พรือ
 
จะจับมื
F#m 
อประคับประคอ
Bm 
งกันไป
 
จะไม่ส
Em 
นว่าคนเขาจะมอ
งยังไง
 
เรื่องอดี
Em 
ตผ่านมา ให้เธอลืม
มันไป
 
จะลบรอ
Em 
ยน้ำตาที่รินไห
ล เริ่มใหม่ไปด้วย
กัน

 
จะลบรอ
Em 
ยน้ำตาที่รินไห
ล เริ่มใหม่ไปด้วย
กัน

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites