INTRO | Em D | C D |
INTRO | G | Em | Am D | G D | G |

 
   
คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใ
Em 
จพี่
 
   ห่างกั
น..อย่างนี้
..น้องคิดถึงพี่
บ้างไห
 
   
Em 
อย่าลืม 
 
อย่าลื
E7 
ม 
 
อย่าลืม
Am 
สัจจา 
 
สัญญาที่ให้
 
   
ว่าตัวห่างไกล 
 
หัวใจชิด
กัน.. 
 
 
 

 
   
คิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ไ
Em 
ด้
 
   เมื่อ
ยาม..หลับไห
ล 
 
น้องเจ้าจะได้
..นอน
ฝัน
 
   
Em 
ข้างขึ้นเมื่อใด
E7 
แก้วใจโปรด
Am 
มอง..แสงของนวลจันทร์
 
   
เราสบตากั
นในแสงเรื่อ
เรือง.. 
 
 
Cm 
 
..

 
   
คืนไห
Em 
น..ข้าง
Am 
แรม 
 
ฟ้าแซมดารา
 
   
Em 
น้องจงมองห
าดาวประจำ
เมือง
 
   
Em 
ทุกคืนเราจ้อ
งดูเดือนด
Em 
าว
 
   ทุกคราวเราฝั
E7 
นเห็นกันเนื
Am 
องๆ
 
   ถึงสุดมุมเมือง ไม่
ไกล.. 
 
 
 

 
   
คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจ
Em 
เจ้า
 
   พี่
ตรม 
 
พี่เห
งา 
 
เพราะคิดถึง
เจ้า 
 
เชื่อ
ไหม
 
   
Em 
ฝากใจกับจัน
E7 
ทร์ 
 
ฝากฝันกับดา
Am 
วทุกคราวก็ได้
 
   
เราต่างสุขใจ
เมื่อคิดถึง
กัน

INSTRU | Em D | C D | G |
INSTRU | Em E | Am | C D | G Cm D |

 
   
คืนไห
Em 
น..ข้าง
Am 
แรม 
 
ฟ้าแซมดารา
 
   
Em 
น้องจงมองห
าดาวประจำ
เมือง
 
   
Em 
ทุกคืนเราจ้อ
งดูเดือนด
Em 
าว
 
   ทุกคราวเราฝั
E7 
นเห็นกันเนื
Am 
องๆ
 
   ถึงสุดมุมเมือง ไม่
ไกล.. 
 
 
 

 
   
คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจ
Em 
เจ้า
 
   พี่
ตรม 
 
พี่เห
งา 
 
เพราะคิดถึง
เจ้า 
 
เชื่อ
ไหม
 
   
Em 
ฝากใจกับจัน
E7 
ทร์ 
 
ฝากฝันกับดา
Am 
วทุกคราวก็ได้
 
   
เราต่างสุขใจ
เมื่อคิดถึง
กัน.. 
 
 
Cm 
 
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites