ยืดเยื้อ – ไท ธนาวุฒิ


 
จะไม่แค้น
เคือง 
 
จะไม่โทษ
Bm 
ใคร
 
อาจจะเสีย
ใจ 
 
มันก็เท่า
นั้น
 
หากไม่รัก
Em 
กัน 
 
ก็ปล่อยให้ฉัน
Bm 
ไป
 
บอกให้ฉัน
เข้าใจ
แล้วกัน

 
* ไม่มีเหตุ
 ผล
 ที่ต้องฝืน
…ใจ 
Em 
 
เมื่อเธอแบ่ง
 ใจ
ให้คนอื่น
       
G7 
 
รักที่ให้..
 มา
ถ้าอยากขอ
ทวงคืน 
Em 
 
ก็จะคืน
Am 
       
ให้เธอ

 
** ยืดเยื้อ
       
ก็ยิ่ง
ทรมาน
 
บีบคั้น
       
เมื่อเห็น
เธอเปลี่ยนไป
 
บอกมาเลย
Em 
ว่ามีคนใหม่
 
อยากจะไปจ
ากฉัน
Em 
ซะที
  
 
(แ
ค่นี้เอง)

 
ให้มันชัด
เจน 
 
จะได้รู้ไ
Bm 
 
อยากจะรัก
ใคร 
 
ไม่ต้องห่วง
ฉัน
 
เก็บเอาไว้น
Em 
าน 
 
ยิ่งจะเสีย
Bm 
ใจ
 
ที่หลอกให้ฉัน
เข้าใจ
ว่ารักกัน
       

INSTRU | G D | C D | G D | C D |
INSTRU | Em | C | G Em | F D | G |

( * ) ( ** ) ( ** )

OUTRO | C Cm | G |