INTRO | Em | Bm | Em | Bm |
INTRO | C | Bm | C D | G |

 
  ท้อง
Em 
ฟ้าย่อมมีเวลาเปลี่ยน
Bm 
สี
Em 
  ลำธารที่มีย่อมมี
Bm 
วันหนึ่งแห้งเหือดหาย
Em 
  เมื่อร้อนแล้งไม่มี
Bm 
เมฆฝนมาโปรยปราย
Em 
  ลมเย็นสบายก็พัด
Bm 
แปรเปลี่ยนทิศทาง

 
เพราะทุกๆ อ
C 
ย่าง 
 
รอบข้างเราเคลื่อน
Bm 
ไหว
 
และทุกๆ อ
C 
ย่าง 
 
ทำคนรอบข้างเราเปลี่ยน
Bm 
ไป
 
บอกคำ
Em 
รัก ซ้ำๆ ยังเบื่
Bm 
อฟัง
 
ป้อนคำ
Em 
หวาน ซ้ำครั้ง ยังจืด
Bm 
จาง

 
เพราะทุกๆ อ
C 
ย่าง 
 
รอบข้างเราเคลื่อน
Bm 
ไหว
 
เพราะทุกๆ อย่าง ทำคนรอบข้างเราเปลี่ยน
Bm 
ไป
 
เหมือนมีใ
C 
ครผ่านมาผ่านไ
D 
ปแล้วจาก
G 
จร

 
  เวิ้ง
Em 
ว้าง เดินสู่เส้นทางการ สูญ
Bm 
เสีย
Em 
  สัญลักษณ์ที่มี 
 
ก็พลั
Bm 
นมาเสื่อมสลาย
Em 
  รสรัก 
 
ที่เคยหวาน
Bm 
ฉ่ำมากลับกลาย
Em 
  เปลี่ยนแปลงง่ายดาย 
 
เหมือนคนไม่เ
D 
คยรู้รัก
G 
กัน

 
เพราะทุกๆ อ
C 
ย่าง 
 
รอบข้างเราเคลื่อน
Bm 
ไหว
 
เพราะทุกๆ อย่าง ทำคนรอบข้างเราเปลี่ยน
Bm 
ไป
 
เหมือนมีใ
C 
ครผ่านมาผ่านไ
D 
ปแล้วจาก
G 
จร

INSTRU | C | Bm | C | Bm |
INSTRU | Am | Bm | C D | G |

 
บอกคำ
Em 
รัก ซ้ำๆ ยังเบื่อ
Bm 
ฟัง
 
ป้อนคำห
Em 
วาน 
 
ซ้ำครั้งยังจืด
Bm 
จาง

 
เพราะทุกๆ อ
C 
ย่าง 
 
รอบข้างเราเคลื่อน
Bm 
ไหว
 
เพราะทุกๆ อย่าง ทำคนรอบข้างเราเปลี่ยน
Bm 
ไป
 
เหมือนมีใ
C 
ครผ่านมาผ่านไ
D 
ปแล้วจาก
G 
จร

 
  เวิ้ง
Em 
ว้าง เดินสู่เส้นทางการ สูญ
Bm 
เสีย
Em 
  สัญลักษณ์ที่มี 
 
ก็พลั
Bm 
นมาเสื่อมสลาย
Em 
  รสรัก 
 
ที่เคยหวาน
Bm 
ฉ่ำมากลับกลาย
Em 
  เปลี่ยนแปลงง่ายดาย 
 
เหมือนคนไม่เ
D 
คยรู้รัก
G 
กัน

 
เพราะทุกๆ อ
C 
ย่าง 
 
รอบข้างเราเคลื่อน
Bm 
ไหว
 
เพราะทุกๆ อ
C 
ย่าง 
 
ทำคนรอบข้างเราเปลี่ยน
Bm 
ไป
 
หยุดตอก
Em 
ย้ำความผิดชอกช้ำที่ผ่าน
Bm 
มา
 
เหนื่อยและ
Em 
ล้า 
 
ค้นเค้นหารักคนมา
Bm 
กใจ

 
เพราะใจของ
C 
คน 
 
ย่อมมีเหตุผลที่จะ
Bm 
ไป
 
เพราะโลกกว้างใ
C 
หญ่ 
 
เธอมีที่ไ
D 
ปในที่
G 
ดีกว่า
 
เพราะใจของ
C 
คน 
 
ย่อมมีเหตุผลที่จะ
Bm 
ไป
 
เพราะโลกกว้างใ
C 
หญ่ 
 
เธอมีที่ไ
D 
ปในที่
G 
ดีกว่า

OUTRO | Em | Bm | C D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites