อีกฟากคือปลายทาง มีนตรา อินทิรา feat. เกมส์ จุลโหฬาร


INTRO | Cm | Cm | Ab | Ab |
INTRO | Eb | Eb | G | G |
INTRO | Cm | Cm | Ab | Ab |
INTRO | Eb | Eb | G | G |

 
ฟ้ามืดครึ้มดูทะ
Cm 
มึนมาแต่ไกล
 
ได้กลิ่นไอความโหด
Ab 
ร้ายของพายุ
 
เหมือนติดอยู่กลางทะ
Eb 
เล
 
ที่กำลังซัดเซไปไม่รู้ทิศทา
G 
งใด

 
ความมืดมิดกลืนสิ้น
Cm 
แสงแห่งความหวัง
 
ล้มกี่ครั้งก็ต้อง
Ab 
ยืนลุกขึ้นใหม่
 
เปิดใจมองด้วย
Eb 
ตา 
 
ให้ยังพอเห็นทาง
 
นำพาฉันไปแห่
G 
งนั้น

 
ชี
Cm 
วิตมืดมนและสับ
Ab 
สนเกินทน
 
จะกี่ค
Eb 
รั้งที่โดนปัญ
Bb 
หา
 
ถั่งโถมเข้ามาต้องรับให้
Fm 
ได้
 
ตะเกียกตะก
Bb 
ายเดินต่อไปให้ไ
G 
หว

 
ลม
Cm 
หายใจยังมี 
 
หนักแค่
Ab 
นี้ไม่ถึงตาย
 
ถ้าความห
Eb 
วังไม่พังทลาย
Bb 
มองทะลุพายุจะเห็นปลา
Fm 
ยทาง
 
อีกฟา
Bb 
กถ้าอยากไปยืนตรง
G 
นั้น
 
อย่ายอมแพ้ เพราะมาแค่ครึ่งทาง
 

INSTRU | Cm | Cm | Ab | Ab |
INSTRU | Eb | Eb | G | G |

 
โอ้ย
Cm 
น้อ 
 
คันแม่นใจประสงค์สร้าง
 
ไกลทางหย่างอย่าไปเ
Ab 
กรง
 
บุ๋ป่าดงพงไพร
 
 
ย้อนว่าใจประสงค์
Cm 
แล้ว 
 
เจ้าเอ๋ย

 
โอ้ย
Cm 
น้อ 
 
นำหาแก้วอยู่เมืองฟ้า
 
ผลาคนบ่ส่ำ
Ab 
กัน 
 
แต่คนหมั่นสู้บ่เซา
 
แต่คนหมั่นสู้บ่
Cm 
เซา
 
เอาแม่น้ำมากั้นไว้ กะบ่..
Ab 
อยู่..
G 

 
ฟ้ามืดครึ้มดูทะ
Cm 
มึนมาแต่ไกล
 
ได้กลิ่นไอความโหด
Ab 
ร้ายของพายุ
 
เหมือนติดอยู่กลางทะ
Eb 
เล
 
ที่กำลังซัดเซไปไม่รู้ทิศทา
G 
งใด

 
ความมืดมิดกลืนสิ้น
Cm 
แสงแห่งความหวัง
 
ล้มกี่ครั้งก็ต้อง
Ab 
ยืนลุกขึ้นใหม่
 
เปิดใจมองด้วย
Eb 
ตา 
 
ให้ยังพอเห็นทาง
 
นำพาฉันไปแห่
G 
งนั้น

 
ชี
Cm 
วิตมืดมนและสับ
Ab 
สนเกินทน
 
จะกี่ค
Eb 
รั้งที่โดนปัญ
Bb 
หา
 
ถั่งโถมเข้ามาต้องรับให้
Fm 
ได้
 
ตะเกียกตะก
Bb 
ายเดินต่อไปให้ไ
G 
หว

 
ลม
Cm 
หายใจยังมี 
 
หนักแค่
Ab 
นี้ไม่ถึงตาย
 
ถ้าความห
Eb 
วังไม่พังทลาย
Bb 
มองทะลุพายุจะเห็นปลา
Fm 
ยทาง
 
อีกฟา
Bb 
กถ้าอยากไปยืนตรง
G 
นั้น

 
ชี
Cm 
วิตมืดมนและสับ
Ab 
สนเกินทน
 
จะกี่ค
Eb 
รั้งที่โดนปัญ
Bb 
หา
 
ถั่งโถมเข้ามาต้องรับให้
Fm 
ได้
 
ตะเกียกตะก
Bb 
ายเดินต่อไปให้ไ
G 
หว

 
ลม
Cm 
หายใจยังมี 
 
หนักแค่
Ab 
นี้ไม่ถึงตาย
 
ถ้าความห
Eb 
วังไม่พังทลาย
Bb 
มองทะลุพายุจะเห็นปลา
Fm 
ยทาง
 
อีกฟา
Bb 
กถ้าอยากไปยืนตรง
G 
นั้น
 
อย่ายอมแพ้ เพราะมาแค่ครึ่งทาง..
 

OUTRO | Cm | Cm | Ab | Ab |
OUTRO | Eb | Eb | G | G | Cm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites