Tune to Eb
INTRO | C Em | Am Gm C7 |
INTRO | F Em | Dm G |

 
อยู่ตรง
C 
นั้นมันคงดีใช่ไ
Em 
หม
 
อยู่กับใ
Am 
ครคนที่ไม่ใช่ฉัน
 
รักของเธอนั้น
F 
คงเป็นไปดั่ง
Em 
ฝัน
 
รักที่ฉันไม่
Dm 
มีวันเป็นเจ้าข
G 
อง

 
อยู่กับใ
C 
จที่มันแตกส
G 
ลาย
 
เจ็บเพียงใ
Am 
ดไม่มีสิทธิ์ร่ำร้อง
 
รักฉันรักเท่าไ
F 
รก็คงไ
Em 
ม่พอ
 
เพราะที่เธอนั้น
Dm 
รอมีเพียงแต่เ
G 
ขา

Dm 
รู้ทั้งรู้ว่ารักคนที่ไม่เคยรัก 
 
 
Em 
มันจะทำให้เจ็บหัวใจ
 
แต่จะ
F 
ทำยังไงได้ 
 
ก็หยุดรักเธอไม่ได้อย่าง
G 
นี้

 
ทุกนาทีที่เ
C 
ธออยู่กับเขา 
 
อยู่กับ
Em 
เขา
 
รู้บ้างไหมฉัน
Am 
เหงา 
 
ฉันต้องเหงาเท่าไร
 
ใน
F 
วันที่เธอมีเขา 
 
เธอมี
Em 
เขาข้างกาย
 
มีใ
Dm 
ครที่ต้องจมน้ำ
G 
ตา

 
รักเ
C 
ธอมากเท่าไร 
 
มากเท่
Em 
าไร
 
ก็ไม่อาจเปลี่ยนใ
Am 
จเธอคืนม
Gm 
าหา 
 
 
C7 
 
แค่
F 
คนที่ไม่ใช่ไม่
Em 
เคยอยู่ในสา
Dm 
ยตา
 
รัก
G 
ที่ไม่มีตัว
C 
ตน 
 
 
Ab 

 
ได้แต่ถ
C 
ามฉันมันผิดตรงไ
Em 
หน
 
เธอจะรักกันไ
Am 
หมถ้าไม่มีคนนั้น
 
สักนาทีบ้างไ
F 
หมที่คิดถึ
Em 
งกัน
 
หรือฉันเป็นแค่
Dm 
ลมที่ผ่านพัดไ
G 

Dm 
รู้ทั้งรู้ว่ารักคนที่ไม่เคยรัก 
 
 
Em 
มันจะทำให้เจ็บหัวใจ
 
แต่จะ
F 
ทำยังไงได้ 
 
ก็หยุดรักเธอไม่ได้อย่าง
G 
นี้

 
ทุกนาทีที่เ
C 
ธออยู่กับเขา 
 
อยู่กับ
Em 
เขา
 
รู้บ้างไหมฉัน
Am 
เหงา 
 
ฉันต้องเหงาเท่าไร
 
ใน
F 
วันที่เธอมีเขา 
 
เธอมี
Em 
เขาข้างกาย
 
มีใ
Dm 
ครที่ต้องจมน้ำ
G 
ตา

 
รักเ
C 
ธอมากเท่าไร 
 
มากเท่
Em 
าไร
 
ก็ไม่อาจเปลี่ยนใ
Am 
จเธอคืนม
Gm 
าหา 
 
 
C7 
 
แค่
F 
คนที่ไม่ใช่ไม่
Em 
เคยอยู่ในสา
Dm 
ยตา
 
รัก
G 
ที่ไม่มีตัวตน

INSTRU | Dm | Em | Ebmaj7 | G |

 
ทุกนาทีที่เ
C 
ธออยู่กับเขา 
 
อยู่กับ
Em 
เขา
 
รู้บ้างไหมฉัน
Am 
เหงา 
 
ฉันต้องเหงาเท่าไร
 
ใน
F 
วันที่เธอมีเขา 
 
เธอมี
Em 
เขาข้างกาย
 
แล้วใ
Dm 
ครที่ต้องจมน้ำ
G 
ตา

 
รักเ
C 
ธอมากเท่าไร 
 
มากเท่
Em 
าไร
 
ก็ไม่อาจเปลี่ยนใ
Am 
จเธอคืนม
G 
ทาหา 
 
 
C7 
 
แค่
F 
คนที่ไม่ใช่ไม่
Em 
เคยอยู่ในสา
Dm 
ยตา
 
รัก
G 
ที่ไม่มีตัวตน

OUTRO | C Em | Am Gm C7 |
OUTRO | F Em | Dm G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites