INTRO | E A | B E |
INTRO | E A | B E | E |

E 
  โอ๊ยทรมาน 
 
A 
จ็บที่สุดเหมือนหนามทิ่มแทงใจ
E 
  โอ๊ยเจ็บอิตาย 
 
 
A 
คนใจร้ายฆ่าฉันด้วยน้ำคำ
E 
  ไหนบอกว่ารัก 
 
 
A 
จะมีแค่ฉันคนเดียวไม่มีใคร
E 
  หลอกกันทำไม 
 
 
A 
ว่ารักหมดใจสุดท้ายแอบมีค
F#m 
นอื่น 
 
 
Gm 

G#m 
พาไปนู้พาไปนี้ 
 
เธอคงเห็นฉันเป็น
F#m 
ควาย 
 
 
Gm 
G#m 
ไม่เคยแคร์ไม่เคยสนคนทางนี้จะเป็นอย่า
F#m 
งไร 
 
 
Gm 
G#m 
เธอตอบกลับมาคำเดียวทำให้อกฉันแทบแตกส
A 
ลาย
 
กระซิบเบาๆ ที่ข้างหูซ้ายบัดสีจ้
B 
าน

 
อยู่กับฉันมันไม่ได้แ
E 
รง 
 
อยู่กับฉันมันไม่ได้
G#m 
หรอย
 
สุดที่รักเลยเทคะแ
A 
นนความพิศว
B 
าสให้เขาคน
E 
นั้น
 
อยู่กับเราไม่ได้แร
E 
งอก 
 
ไม่มีไ
G#m 
หรให้เธอเห
C#m 
มือนมัน
 
เจ็บกว่าก
A 
ารที่บอกลากันคือคำลงท้
B 
าย
 
ของนายไม่หรอยเ
E 
ลย 
 
 
A 
 
B 
 
E 

E 
  โอ๊ยเจ็บอิตาย 
 
 
A 
คนใจร้ายฆ่าฉันด้วยน้ำคำ
E 
  หลอกกันทำไม 
 
 
A 
ว่ารักหมดใจสุดท้ายแอบมีค
F#m 
นอื่น 
 
 
Gm 

G#m 
พาไปนู้พาไปนี้ 
 
เธอคงเห็นฉันเป็น
F#m 
ควาย 
 
 
Gm 
G#m 
ไม่เคยแคร์ไม่เคยสนคนทางนี้จะเป็นอย่า
F#m 
งไร 
 
 
Gm 
G#m 
เธอตอบกลับมาคำเดียวทำให้อกฉันแทบแตกส
A 
ลาย
 
กระซิบเบาๆ ที่ข้างหูซ้ายบัดสีจ้
B 
าน

 
อยู่กับฉันมันไม่ได้แ
E 
รง 
 
อยู่กับฉันมันไม่ได้
G#m 
หรอย
 
สุดที่รักเลยเทคะแ
A 
นนความพิศว
B 
าสให้เขาคน
E 
นั้น
 
อยู่กับเราไม่ได้แร
E 
งอก 
 
ไม่มีไ
G#m 
หรให้เธอเห
C#m 
มือนมัน
 
เจ็บกว่าก
A 
ารที่บอกลากันคือคำลงท้
B 
าย
 
ของนายไม่หรอยเ
E 
ลย..

INSTRU | E | G#m | A B | E |
INSTRU | E G#m | C#m | A | B |

 
อยู่กับฉันมันไม่ได้แ
E 
รง 
 
อยู่กับฉันมันไม่ได้
G#m 
หรอย
 
สุดที่รักเลยเทคะแ
A 
นนความพิศว
B 
าสให้เขาคน
E 
นั้น
 
อยู่กับเราไม่ได้แร
E 
งอก 
 
ไม่มีไ
G#m 
หรให้เธอเห
C#m 
มือนมัน
 
เจ็บกว่าก
A 
ารที่บอกลากันคือคำลงท้
B 
าย

 
อยู่กับฉันมันไม่ได้แ
E 
รง 
 
อยู่กับฉันมันไม่ได้
G#m 
หรอย
 
สุดที่รักเลยเทคะแ
A 
นนความพิศว
B 
าสให้เขาคน
E 
นั้น
 
อยู่กับเราไม่ได้แร
E 
งอก 
 
ไม่มีไ
G#m 
หรให้เธอเห
C#m 
มือนมัน
 
เจ็บกว่าก
A 
ารที่บอกลากันคือคำลงท้
B 
าย
 
ของนายไม่หรอยเ
E 
ลย..

OUTRO | E A | B E |
OUTRO | E A | B E | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites