อยากถามเธอต
A 
รงๆ 
 
ว่าเรา
B 
เลิกกันเลย
C#m 
หม้าย

INSTRU | C#m | A | C#m | A |

C#m 
อ้อร้อ เธอมันอ้อร้อ  
A 
 
มันไม่เค
C#m 
ยพอ 
 
ไม่เคยพอเลยใช่ไ
E 
หม
F#m 
วันนี้อยู่กับฉัน 
 
อีก
G#m 
วันเธอไปกับ
C#m 
ใคร
 
ทำร้ายใ
A 
จ 
 
เกินไปนะที่
B 
รัก

C#m 
เจ็บ 
 
ก็เก็บเอาไว้ในใ
A 
 
แต่ทนไม่ไ
E 
หว 
 
ข้างในมันร้อน
B 
รน
F#m 
วันนี้กอดกับฉัน 
 
อีก
G#m 
วันเธอกอดอี
C#m 
กคน
 
ใครจะ
A 
ทน 
 
ทนไ
B 
หวควายแล้วห
E 
ลาว

 
อยากถามเธอตรงต
A 
รง 
 
ว่าเราเ
B 
ลิกกันเลย
C#m 
หม้าย
 
อย่างนี้ฉันขอ
F#m 
บาย 
 
คนอย่างเ
B 
ธอมันไม่
C#m 
พอ
 
อยากถามเธอตรงต
A 
รง 
 
ว่าใครส
B 
อนให้
C#m 
อ้อร้อ
 
ออว่า
F#m 
อ้อ 
 
เธออ้อ
B 
ร้อของเธอเ
E 
อง

INSTRU | C#m | C#m | C#m | C#m |
INSTRU | A B | C#m | F#m B | E |

 
อยากถามเธอตรงต
A 
รง 
 
ว่าเราเ
B 
ลิกกันเลย
C#m 
หม้าย
 
อย่างนี้ฉันขอ
F#m 
บาย 
 
คนอย่างเ
B 
ธอมันไม่
C#m 
พอ
 
อยากถามเธอตรงต
A 
รง 
 
ว่าใครส
B 
อนให้
C#m 
อ้อร้อ
 
ออว่า
F#m 
อ้อ 
 
เธออ้อ
B 
ร้อของเธอเ
E 
อง

 
อยากถามเธอตรงต
A 
รง 
 
ว่าเราเ
B 
ลิกกันเลย
C#m 
หม้าย
 
อย่างนี้ฉันขอ
F#m 
บาย 
 
คนอย่างเ
B 
ธอมันไม่
C#m 
พอ
 
อยากถามเธอตรงต
A 
รง 
 
ว่าใครส
B 
อนให้
C#m 
อ้อร้อ
 
ออว่า
F#m 
อ้อ 
 
เธออ้อ
B 
ร้อของเธอเ
E 
อง

 
ออว่า
F#m 
อ้อ 
 
มันอ้อ
B 
ร้อของมันเ
E 
อง
 
ออว่า
F#m 
อ้อ
B 
    มันอ้อร้อของมันเ
E 
อง

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites