Capo #1
INTRO | C | F | G | C |
INTRO | C | F | G | C | C |

C 
ผมคงไม่ได้พบคุณแ
F 
ล้ว
G 
คุณคงไม่กลับมาแ
C 
ล้ว
C 
เงียบไปเลย 
 
ไม่มี
F 
วี่แวว
 
แล้วจะ
G 
ทำอย่างไรล่ะที
C 
นี้

F 
คุณผ่านมาให้
Fm 
รัก 
 
แล้วคุณก็
C 
ไป
F 
โลกสดใสเปลี่ยนไ
Fm 
ปกลายเป็นขา
C 
วดำ
F 
จำแต่ฝัน 
 
ที่เราเ
Fm 
ขียนเวียนไป 
 
วน
C 
มา 
 
และถ้อยคำ..
 
ถูกค
G 
รอบงำ.
F 
 
ด้วยค
Fm 
วามคิดถึง
C 
คุณ

INSTRU | F | Fm | C | C |

C 
คุณคงไปอยู่ที่ดาวพ
F 
ลูโต
 
แสนไ
G 
กลมากมาย 
 
กว่า
C 
พันกิโล
 
ทิ้ง
C 
รักที่มันเกิด 
 
ให้เติ
F 
บโต..
 
อยู่ภ
G 
ายในใจ 
 
ใครจะ
C 
ดูแล

F 
คุณผ่านมาให้
Fm 
รัก 
 
แล้วคุณก็
C 
ไป
F 
โลกสดใสเปลี่ยนไ
Fm 
ปกลายเป็นขา
C 
วดำ
F 
จำแต่ฝัน 
 
ที่เราเ
Fm 
ขียนเวียนไป 
 
วน
C 
มา 
 
และถ้อยคำ..
 
ถูกค
G 
รอบงำ.
F 
 
ด้วยค
Fm 
วามคิดถึง
C 
คุณ

F 
คุณผ่านมาให้
Fm 
รัก 
 
แล้วคุณก็
C 
ไป..
F 
โลกสดใสเปลี่ยนไ
Fm 
ป 
 
โลกของฉันเปลี่ยนไปแ
C 
ล้ว..
F 
จำแต่ฝัน 
 
ที่เราเ
Fm 
ขียนเวียนไป 
 
วน
C 
มา 
 
และถ้อยคำ..
 
ถูกค
G 
รอบงำ.
F 
 
ด้วยค
Fm 
วามคิดถึง
C 
คุณ

 
ถูกค
G 
รอบงำ 
 
ถูกครอบงำ
 
ถูกค
F 
รอบงำ.. 
 
 
Fm 
 
ด้วยความคิดถึ
C 
งคุณ..

OUTRO | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites