จะให้รักให้บ้
F#m 
าบอๆ 
 
ให้เธ
C#m 
อเห็นใจ
 
จะกลา
ยคนธร
รมด
 
และมีแต่คว
F#m 
ามจริงใจให้เธ
C#m 
อทุกครา
 
แต่เธ
อไม่เอาใช่หม้า
ย.. 
 
ใช่หม้าย

 
อยากจะรู้
ใจของเธอ 
 
อยากจะเจ
C#m 
อใครแน่นอน
 
จะข
ออ้อนวอ
นสักที
 
ก็เป็นตัว
คนดำๆ 
 
แต่ก็ทำ
C#m 
แต่ความดี
 
ใจอยากจะเจ
อแต่ตาคมผมยา

 
จะให้รักให้บ้
F#m 
าบอๆ 
 
ให้เธ
C#m 
อเห็นใจ
 
จะกลา
ยคนธร
รมด
 
และมีแต่คว
F#m 
ามจริงใจให้เธ
C#m 
อทุกครา
 
แต่เธ
อไม่เอาใช่หม้า
ย.. 
 
ใช่หม้าย

 
ก็ไม่รัก
กันจริงๆ 
 
ชอบจะทิ้
C#m 
งกันไปจัง
 
นิยา
ยความหลั
งเมื่อครั้ง
ก่อน
 
ก็ถูกทิ้
F#m 
งมาจนชิน 
 
ช่างถูกทิ้
C#m 
งนิรันดร
 
ทำ
ทำกันพันนั้
น.. 
 
โอ
.. 
 
 

 
ก็อยากจะเจ
อมาตั้งนาน 
 
กับค
C#m 
นที่รักเราจริงๆ
 
อเฝ้าร
อทุกครา
 
ก็อยากจะเจ
อมันสักที 
 
ไอ้เรื่องแบบนี้
C#m 
จะบ้าตาย
 
แต่ไม่
เคยเจอสักคร
า..

 
จะให้รักให้บ้
F#m 
าบอๆ 
 
ให้เธ
C#m 
อเห็นใจ
 
จะกลา
ยคนธร
รมด
 
และมีแต่คว
F#m 
ามจริงใจให้เธ
C#m 
อทุกครา
 
แต่เธ
อไม่เอาใช่หม้า
ย.. 
 
ใช่หม้าย

 
ก็ไม่รัก
กันจริงๆ 
 
ชอบจะทิ้
C#m 
งกันไปจัง
 
นิยา
ยความหลั
งเมื่อครั้ง
ก่อน
 
ก็ถูกทิ้
F#m 
งมาจนชิน 
 
ช่างถูกทิ้
C#m 
งนิรันดร
 
ทำ
ทำกันพันนั้
น.. 
 
โอ
.. 
 
 

INSTRU | A | C#m | D E | A |
INSTRU | F#m | C#m | D | E | E |

 
จะให้รักให้บ้
F#m 
าบอๆ 
 
ให้เธ
C#m 
อเห็นใจ
 
จะกลา
ยคนธร
รมด
 
และมีแต่คว
F#m 
ามจริงใจให้เธ
C#m 
อทุกครา
 
แต่เธ
อไม่เอาใช่หม้า
ย.. 
 
ใช่หม้าย

 
ก็ไม่รัก
กันจริงๆ 
 
ชอบจะทิ้
C#m 
งกันไปจัง
 
นิยา
ยความหลั
งเมื่อครั้ง
ก่อน
 
ก็ถูกทิ้
F#m 
งมาจนชิน 
 
ช่างถูกทิ้
C#m 
งนิรันดร
 
ทำ
ทำกันพันนั้
น..

 
ก็ไม่รัก
กันจริงๆ 
 
ชอบจะทิ้
C#m 
งกันไปจัง
 
นิยา
ยความหลั
งเมื่อครั้ง
ก่อน
 
ก็ถูกทิ้
F#m 
งมาจนชิน 
 
ช่างถูกทิ้
C#m 
งนิรันดร
 
ทำ
ทำกันพันนั้
น.. 
 
โอ
 
..

OUTRO | D | Dm | A G F#m | A | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites