G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ขอให้น้องหลบ
C 
มาบ้
D 
านเ
G 
กิด

INSTRU | Em | D | C | D |
INSTRU | Em | D | C | D |

G 
เสียงโน
D 
ราห์หนังลุงบ้าน
Em 
เรา
 
เงียบเห
C 
งาเหลือเ
D 
กินหวางนี้
G 
คน
D 
ดีน้องไปอยู่ไ
Em 
หน..

G 
ลืมทุ่ง
D 
นาสัญญาเดียว
Em 
ดาย
 
ตอใ
C 
ดน้อ
D 
งอิหลบบ้
G 
าน
 
เที่ยวง
D 
านบ้านเราปี
Em 
นี้

G 
  น้องมาลืมลูก
D 
ตอผักเนาะลูกเ
Em 
นียง
 
  ลืมเ
C 
สียงโ
D 
นราห์
G 
  พี่มายืนคอย
D 
ท่าที่หลาทุก
Em 
วัน
 
  หยาห
C 
วัน
D 
มุ้งมิ้ง
G 
  เสียง
D 
ฉิ่งตี
Em 
ดัง 
 
 
C 
ฟังแล้วเศ
D 
ร้าสร้อย
G 
  คอย 
 
D 
อย 
 
 
Em 
คอย 
 
C 
อยน้องห
D 
ลบบ้าน

INSTRU | G D | Em C D | ( 2 Times )

G 
  น้องมาจำคำ
D 
พี่ได้เล้ย
Em 
หม้าย
 
  ที่
C 
ใต้
D 
ต้นท้อน
G 
  แรกวันก่
D 
อนที่น้อง
Em 
นอน
 
  
C 
หนุน
D 
ตักพี่
G 
  อยากบอกคน
D 
ดีว่าหวัง
Em 
เวิด
 
  มันเ
C 
กิดค
D 
วามรัก
G 
  เจ็บห
D 
นัก 
 
ปวด
Em 
หนัก
 
  เ
C 
ป็นเพราะ
D 
รักเธอ

G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ..
C 
D 
G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ.
C 
D 

G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ขอให้น้องหลบ
C 
มาบ้
D 
านเกิด

G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ..
C 
D 
G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ.
C 
D 

INSTRU | G D | Em C D | ( 2 Times )
INSTRU | G D | Em C D | ( 2 Times )

G 
  น้องมาจำคำ
D 
พี่ได้เล้ย
Em 
หม้าย
 
  ที่
C 
ใต้
D 
ต้นท้อน
G 
  แรกวันก่
D 
อนที่น้อง
Em 
นอน
 
  
C 
หนุน
D 
ตักพี่
G 
  อยากบอกคน
D 
ดีว่าหวัง
Em 
เวิด
 
  มันเ
C 
กิดค
D 
วามรัก
G 
  เจ็บห
D 
นัก 
 
ปวด
Em 
หนัก
 
  เ
C 
ป็นเพราะ
D 
รักเธอ

G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ..
C 
D 
G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ..
C 
D 

G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ขอให้น้องหลบ
C 
มาบ้
D 
านเกิด

G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ทำไหรไม่
C 
ว่าผ้าอ
D 
ย่าเปิด
G 
  ทำไหรทำเ
D 
ทิ่ดอย่าเปิดผ้า
Em 
  ขอให้น้องหลบ
C 
มาบ้
D 
านเ
G 
กิด

G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ..
C 
D 
G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ.
C 
D 

G 
  ฮา..เ
D 
ออ ฮา..  
Em 
เออ..
C 
D 

OUTRO | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites