INTRO | D | Bm | G A | D |
INTRO | Bm B7 | Em | D A | D |

 
ชอบบรรยา
D 
กาศ 
 
แห่งการได้ร่ำเม
Bm 
รัย
 
ร่วมวงกับเพื่อนรู้
G 
ใจ 
 
จะหาสุขใ
A 
ดไม่มีเป
D 
รียบปราน
 
รื่นรสบรั่
Bm 
นดี 
 
น้ำแข็งโซ
B7 
ดา 
 
เคล้าอารมณ์พ
Em 
ลัน
 
ก็เปิดประตูส
D 
วรรค์ ชั้นโสดาบัน แห่งวันเ
A 
มาๆ

 
เพื่อนกินหา
D 
ง่าย แต่เพื่อนรู้ใจ นานๆเ
Bm 
จอ
 
อย่าเกรงใจโถอ้ายเ
G 
กลอ 
 
น้ำมีดี
A 
กรีซื่อสัตย์
D 
ต่อเรา
 
ดื่มน้ำอัม
Bm 
พัน 
 
ดื่มฝันอัม
B7 
พร 
 
อ้อนลมชม
Em 
ดาว
 
เอื้อมเด็ดบางดวงร่วงพ
D 
ราว 
 
มาเล้ามาโ
A 
ลม
 
สมใจทุก
D 
คืน..

 
อา
G 
รมณ์ 
 
ในรสของแอลกอฮอล์
 
โกวเล้งยังเมาไม่
A 
พอ 
 
แม้นมรณาเพราะเหล้าหยิบ
D 
ยื่น
 
ท่านสุนท
Bm 
รภู่ 
 
ชิตบุร
B7 
ทัต 
 
หยัด
Em 
ยืน
 
ยาขอบแล
A 
ะคนอื่
D 
นๆ 
 
ล้วนเป็นตัวยื่นเสน่ห์เม
A 
รัย..

 
แดดร่ม ลมแ
D 
ผ่ว 
 
มานั่งชนแก้วริมค
Bm 
ลอง
 
ไม่มีบรั่นดีสี
G 
ทอง 
 
ก็มีบรั่น
A 
ดองชุ่ม
D 
ใจ
 
นักร้องดน
Bm 
ตรีกีต้าร์ช้อน
B7 
ชาม 
 
จะนำเรา
Em 
ไป
 
สุขาว
A 
ดีร่ำ
D 
ไร 
 
เลี้ยงดวงฤ
A 
ทัย 
 
สหายสุ
D 
รา..

(เป็นคนง่ายๆ เหงาก็ช้าง อ้างว้างก็สิงห์ ถูกทิ้งก็ลีโอ
ค่ำคืนนี้อยู่กับเพื่อนครับ เมาเต็มที่ไปเลย..)

INSTRU | D | Bm | G A | D |
INSTRU | Bm B7 | Em A | D A | D |

 
อา
G 
รมณ์ 
 
ในรสของแอลกอฮอล์
 
โกวเล้งยังเมาไม่
A 
พอ 
 
แม้นมรณาเพราะเหล้าหยิบ
D 
ยื่น
 
ท่านสุนท
Bm 
รภู่ 
 
ชิตบุร
B7 
ทัต 
 
หยัด
Em 
ยืน
 
ยาขอบแล
A 
ะคนอื่
D 
นๆ 
 
ล้วนเป็นตัวยื่นเสน่ห์เม
A 
รัย..

 
แดดร่ม ลมแ
D 
ผ่ว 
 
มานั่งชนแก้วริมค
Bm 
ลอง
 
ไม่มีบรั่นดีสี
G 
ทอง 
 
ก็มีบรั่น
A 
ดองชุ่ม
D 
ใจ
 
นักร้องดน
Bm 
ตรี 
 
กีต้าร์ช้อน
B7 
ชาม 
 
จะนำเรา
Em 
ไป
 
สุขาว
A 
ดี 
 
ร่ำ
D 
ไร 
 
เลี้ยงดวงฤ
A 
ทัย 
 
สหายสุ
D 
รา..

OUTRO | Bm B7 | Em | D A | D | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites