INTRO | C | C | F | C |
INTRO | C | C | F | C | G | C |

C 
ดวงดาราส่องแสงลงมา
F 
นัยน์ดวงตาเขาพลันเปลี่ยน
C 
สี
C 
มุ่งไปตามความฝันรำไร
F 
ในดวงใจเขามีจุดห
C 
มาย
 
เห็นแสงด
G 
าว 
 
เหมือนคอยนำท
C 
าง

C 
รอนแรมตามป่าเขาลำเนาไพร
F 
และในเมืองแสงไฟหลาก
C 
สี
C 
คืนและวันล่วงผันเลยวัย
F 
กาลเวลาไม่เคยหลับใ
C 
หล
 
เห็นผู้
G 
คน 
 
ผู้คนเดินท
C 
าง

 
บนโลกใบ
F 
นี้ 
 
มีอะไรอีกมา
C 
กมาย
 
ให้เรียน
F 
รู้ 
 
แสวง
C 
หา
 
ออกไป
F 
ค้น 
 
และเดินท
C 
าง
 
หาชี
G 
วา 
 
ให้ดวงวิญ
C 
ญา

INSTRU | C | C | F | C |
INSTRU | C | C | F | C | G | C |

C 
ดวงตะวันส่องแสงลงมา
F 
นัยน์ดวงตาเขาพลันเปลี่ยน
C 
สี
C 
มุ่งไปตามความฝันรำไร
F 
ในดวงใจเขามีจุดห
C 
มาย
 
เห็นแสงตะ
G 
วัน 
 
เหมือนคอยนำท
C 
าง

C 
ต่างผู้คนหลากหลาย 
 
เรียงราย
F 
ต่างดวงใจเช่นกัน ไม่ต่
C 
าง
C 
ต่างก็มีจุดหมายทางไป
F 
ออกดิ้นรนค้นทางส
C 
ว่าง
 
ล้วนผู้
G 
คนพึ่งพากันไ
C 

 
บนโลกใบ
F 
นี้ 
 
มีอะไรอีกมา
C 
กมาย
 
ให้เรียน
F 
รู้ 
 
แสวง
C 
หา
 
ออกไป
F 
ค้น 
 
และเดินท
C 
าง
 
หาชี
G 
วา 
 
ให้ดวงวิญ
C 
ญา

INSTRU | C | C | F | C |
INSTRU | C | C | F | C | G | C |
INSTRU | Am | Em | Am | Em | G | C |

 
บนโลกใบ
F 
นี้ 
 
มีอะไรอีกมา
C 
กมาย
 
ให้เรียน
F 
รู้ 
 
แสวง
C 
หา
 
ออกไป
F 
ค้น 
 
และเดินท
C 
าง
 
หาชี
G 
วา 
 
ให้ดวงวิญ
C 
ญา

 
บนโลกใบ
F 
นี้ 
 
มีอะไรอีกมา
C 
กมาย
 
ให้เรียน
F 
รู้ 
 
แสวง
C 
หา
 
ออกไป
F 
ค้น 
 
และเดินท
C 
าง
 
หาชี
G 
วา 
 
ให้ดวงวิญ
C 
ญา 
 
 
C 
Bb 
C 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites