INTRO | G | Am | D | G |

G 
กลางคืนเธอหลับฝัน 
 
 
Am 
กลางวันเธอตื่น
D 
บางคืนเธอสะอื้น 
 
จนตอนเ
G 
ช้า
G 
ผู้คนหลากหลายมากมาย
Am 
วุ่นวายในเมืองใหญ่
D 
หาหนทางต่อไป 
 
กับชี
G 
วิต

G 
บางคนเอาเปรียบกัน
 
ไม่เ
Am 
หลือแล้วความเป็นคน
D 
คนที่ยังทุกข์ทน 
 
ทนต่อไ
G 

G 
สิ่งของแวววาวบังตา 
 
 
Am 
ไขว่คว้าไม่มีสิ้นสุด
D 
จนท้ายในที่สุด 
 
ก็จากไ
G 
 
ชั่วชี
G 
วิตที่ได้เกิดมา 
 
ไขว่
Am 
คว้าแค่เพียงว่างเปล่า
D 
อันสิ่งของแวววาวหมดความห
G 
มาย

 
ต่อจาก
C 
นี้ 
 
ไม่อาจ
G 
รู้
 
วันเว
C 
ลาเคลื่อนย้ายคืนวันเดือนดาวลับห
G 
าย
 
หนึ่งชี
C 
วิตเกิดมาพ้นวันเวลาผ่านไ
G 
 
จนตะ
Am 
วันโผล่พ้นขึ้นมานานับเว
D 
ลาเลื่อนไปดับสูญ

INSTRU | G | Am | D | G |

G 
หลายคนมีความฝัน
 
เพื่อ
Am 
วันที่ดีข้างหน้า 
 
 
D 
มีชีวิตเพื่อกันแล
G 
ะกัน
G 
บางคนเพียงแค่หวัง 
 
ให้ครอบ
Am 
ครัวได้กินนอนอุ่น
 
อาห
D 
ารข้าวปลาผ้าห่ม 
 
และหยูก
G 
ยา
G 
บางคนเพียงพอแล้ว 
 
สิ่งทั้ง
Am 
หลายที่มันมากมาย
D 
มีชีวิตเรียบง่าย 
 
เธอและ
G 
ฉัน

 
ต่อจาก
C 
นี้ 
 
ไม่อาจ
G 
รู้
 
วันเว
C 
ลาเคลื่อนย้ายคืนวันเดือนดาวลับห
G 
าย
 
หนึ่งชี
C 
วิตเกิดมาพ้นวันเวลาผ่านไ
G 
 
จนตะ
Am 
วันโผล่พ้นขึ้นมานานับเว
D 
ลาเลื่อนไปดับ
G 
สูญ

INSTRU | Am | Em | ( 4 Times ) | C | D |

 
ต่อจาก
C 
นี้ 
 
ไม่อาจ
G 
รู้
 
วันเว
C 
ลาเคลื่อนย้ายคืนวันเดือนดาวลับห
G 
าย
 
หนึ่งชี
C 
วิตเกิดมาพ้นวันเวลาผ่านไ
G 
 
จนตะ
Am 
วันโผล่พ้นขึ้นมานานับเว
D 
ลาเลื่อนไปดับ
G 
สูญ
 
จนตะ
Am 
วันโผล่พ้นขึ้นมานานับเว
D 
ลาเลื่อนไปดับ
G 
สูญ

Am 
ชั่วชีวิตที่
D 
มีเราทำสิ่งใ
G 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites