INTRO | A | A | Bm | Bm |
INTRO | G | G | D | A |

 
กี่
A 
คืนมาแล้วที่เรา
 
นั่งมองดวง
Bm 
จันทร์
 
จิตใจฉันลอยไปไ
G 
หน
 
ใจฉันลอยไปไ
D 
กล 
 
แสนไ
A 
กล
 
A 
ดีตทำร้ายบางคราวบางครั้ง
 
จิตใจอ่อน
Bm 
ล้า
 
เพียงแค่ใครสัก
G 
คน
 
ทำให้ช่วงเวลา
D 
.. 
 
นี้ผ่
A 
าน..

INSTRU | A | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | G | D | A |

 
เว
A 
ลาเคลื่อนย้ายดวงดาว
 
ดวงเช้าจะกลับ
Bm 
มา
 
วอนแสงดวงตะ
G 
วัน..
 
บรรเทาทุกพรรณให้จ
D 
าง 
 
หายไ
G 
 
ให้ใ
A 
จที่เป็นทุกข์ได้ว่างเปล่า
 
ภายในที่มันสับ
Bm 
สน
 
ใจที่ยังกัง
G 
วล..
 
คงมีแค่เพียงเว
D 
ลา 
 
เยีย
A 
วยา

INSTRU | A | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | G | D | A |

 
ปลอบโ
A 
ยนด้วยเสียงดนตรี
 
บทเพลงแห่งความห่วง
Bm 
ใย
 
ใจที่โดนทำร้
G 
าย
 
ให้คลายทุกท่วงทำน
D 
อง 
 
หัวใ
A 

 
ปลอบโ
A 
ยนด้วยเสียงดนตรี
 
บทเพลงแห่งความห่วง
Bm 
ใย
 
ใจที่โดนทำร้
G 
าย
 
ให้คลายทุกท่วงทำน
D 
อง 
 
หัวใ
A 

INSTRU | A | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | G | D | A |
INSTRU | A | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | G | D | A |

 
เว
A 
ลาเคลื่อนย้ายดวงดาว
 
ดวงเช้าจะกลับ
Bm 
มา
 
วอนแสงดวงตะ
G 
วัน..
 
บรรเทาทุกพรรณให้จ
D 
าง 
 
หายไ
G 
 
ให้ใ
A 
จที่เป็นทุกข์ได้ว่างเปล่า
 
ภายในที่มันสับ
Bm 
สน
 
ใจที่ยังกัง
G 
วล..
 
คงมีแค่เพียงเว
D 
ลา 
 
เยีย
A 
วยา

 
ปลอบโ
A 
ยนด้วยเสียงดนตรี
 
บทเพลงแห่งความห่วง
Bm 
ใย
 
ใจที่โดนทำร้
G 
าย
 
ให้คลายทุกท่วงทำน
D 
อง 
 
หัวใ
A 

 
ปลอบโ
A 
ยนด้วยเสียงดนตรี
 
บทเพลงแห่งความห่วง
Bm 
ใย
 
ใจที่โดนทำร้
G 
าย
 
ให้คลายทุกท่วงทำน
D 
อง 
 
หัวใ
A 

OUTRO | A | A | Bm | Bm |
OUTRO | G | G | D | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites