สุดท้ายคำว่า
G 
รัก 
 
ที่
D/F# 
เธอได้มัน
Em 
ไป
 
ยิ่ง
D 
ฉันทุ่มเทเท่าไ
C 
หร่ยิ่งได้เห็นความเฉย
D 
ชา
 
วันนี้คำว่า
G 
รัก 
 
ถูกเธอ
D/F# 
มองว่าไร้
Em 
ค่า
 
ไม่
D 
คิดว่าเว
C 
ลาจะเป
D 
ลี่ยนความรัก
G 
ไป

 
อยากบอก
Am 
ความเจ็บช้ำให้เธอได้ฟัง
 
บอก
Bm 
ดังๆ 
 
ตอกย้ำว่าเสี
Em 
ยใจ
 
บอกเ
C 
ธอ 
 
จนหัวใจของฉันอ่อ
D 
นล้า

 
อยากตะโ
G 
กนดังๆว่า
D/F# 
ฉันทนไม่ไ
Em 
หว
 
D 
จ็บที่เธอไม่เข้าใ
C 
จ 
 
มันช่าง
D 
ทรมานทุกนาที
G 
รักที่ยังคง
D/F# 
ดังข้างในใ
Em 
จนี้
 
ไม่อาจจะย้
D 
อนเรื่องราวที่แส
C 
นดี
 
ติด
Am 
อยู่กับคำ
Bm 
ๆนี้
 
คำที่
C 
ยังไม่มีวิ
D 
ธีจะลบมั
G 
นไป
D 

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | C | D |

 
อยากบอก
Am 
ความเจ็บช้ำให้เธอได้ฟัง
 
บอก
Bm 
ดังๆ 
 
ตอกย้ำว่าเสี
Em 
ยใจ
 
บอกเ
C 
ธอ 
 
จนหัวใจของฉันอ่อ
D 
นล้า

 
อยากตะโ
G 
กนดังๆว่า
D/F# 
ฉันทนไม่ไ
Em 
หว
 
D 
จ็บที่เธอไม่เข้าใ
C 
จ 
 
มันช่าง
D 
ทรมานทุกนาที
G 
รักที่ยังคง
D/F# 
ดังข้างในใ
Em 
จนี้
 
ไม่อาจจะย้
D 
อนเรื่องราวที่แส
C 
นดี
 
ติด
Am 
อยู่กับคำ
Bm 
ๆนี้
 
คำที่
C 
ยังไม่มีวิ
D 
ธีจะลบมั
 
นไป

 
อยากตะโ
G 
กนดังๆว่า
D/F# 
ฉันทนไม่ไ
Em 
หว
 
D 
จ็บที่เธอไม่เข้าใ
C 
จ 
 
มันช่าง
D 
ทรมานทุกนาที
G 
รักที่ยังคง
D/F# 
ดังข้างในใ
Em 
จนี้
 
ไม่อาจจะย้
D 
อนเรื่องราวที่แส
C 
นดี
 
ติด
Am 
อยู่กับคำ
Bm 
ๆนี้
 
คำที่
C 
ยังไม่มีวิ
D 
ธีจะลบมั
G 
นไป

 
ติด
Am 
อยู่กับคำ
Bm 
ๆนี้
 
คำที่
C 
ยังไม่มีวิ
D 
ธีจะลบมั
G 
นไป..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites