Tune to Eb
INTRO | G Bm | Em D | C Bm | Am D |

G 
คนหนึ่งยังฮักเ
Bm 
ดียว
 
ยังลืมบ่ลงก็
Em 
ใจมันยังยึดเห
D 
นี่ยว
C 
ความฮักนั้นยังหล่
Bm 
อเลี้ยง
 
ภาพเก่ายังวนเ
Am 
วียนให้ลืมเจ้านั้นบ่ไ
D 
ด้

G 
ใจยังคงฮัก
Bm 
เธอ
 
และแม้ว่าจะต้อง
Em 
เจอกับความเศร้
D 
าใจ
 
และยัง
C 
บ่มีใคร 
 
ยัง
Bm 
ปิดใจไว้
Am 
ไม่..ใ
D 
ห้ใครเ
G 
ปิด

G 
  เหมือนว่ากาลเว
Em 
ลา
 
  บ่อาจเปลี่ยน
Bm 
ใจเฮาได้
 
  เมื่อใ
C 
จทั้งใ
D 
จยังค
G 
อย
 
  ไผที่ว่าเว
Em 
ลามันจะรัก
Bm 
ษาแผลใจ
 
  สุด
C 
ท้ายบ่มีอิหยังดีขึ้นเ
D 
ลย

 
คนที่เขาถิ่มไ
G 
ป 
 
บ่ได้ใส่ใจคึดอิ
Bm 
หยั่ง
 
คนที่ยังเศร้า
Em 
ใจ 
 
ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กลั
D 
บมา
 
คนถิ่มไปอยู่หม่องใ
C 
หม่มีคนใส่ใจมันก็
Bm 
ดีกว่า
 
คนอยู่กะซั่วป่าน
Am 
หมา 
 
เขาไปบ่ลายังจะหั
D 
วซา

 
คนที่เขาถิ่ม
G 
ไป คงไปมีไผไปตั้งด่
Bm 
นแล้ว
 
คนที่บ่มี
Em 
ไผ 
 
คงมีแต่เฮาที่บ่ลื
D 
มเขา
 
คุณถิ่มไปอยู่หม่องใ
C 
หม่ 
 
คนบ่มีใครยังอยู่
Bm 
ที่เก่า
 
ที่ที่มีแต่
Am 
เราที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุ
D 
กวัน
 
ในวันที่บ่มีไผ
 

INTRO | G Bm | Em D | C Bm | Am D |

G 
ใจยังคงฮัก
Bm 
เธอ
 
และแม้ว่าจะต้อง
Em 
เจอกับความเศร้
D 
าใจ
 
และยัง
C 
บ่มีใคร 
 
ยัง
Bm 
ปิดใจไว้
Am 
ไม่..ใ
D 
ห้ใครเ
G 
ปิด

G 
  เหมือนว่ากาลเว
Em 
ลา
 
  บ่อาจเปลี่ยน
Bm 
ใจเฮาได้
 
  เมื่อใ
C 
จทั้งใ
D 
จยังค
G 
อย
 
  ไผที่ว่าเว
Em 
ลามันจะรัก
Bm 
ษาแผลใจ
 
  สุด
C 
ท้ายบ่มีอิหยังดีขึ้นเ
D 
ลย

 
คนที่เขาถิ่มไ
G 
ป 
 
บ่ได้ใส่ใจคึดอิ
Bm 
หยั่ง
 
คนที่ยังเศร้า
Em 
ใจ 
 
ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กลั
D 
บมา
 
คนถิ่มไปอยู่หม่องใ
C 
หม่มีคนใส่ใจมันก็
Bm 
ดีกว่า
 
คนอยู่กะซั่วป่าน
Am 
หมา 
 
เขาไปบ่ลายังจะหั
D 
วซา

 
คนที่เขาถิ่ม
G 
ไป คงไปมีไผไปตั้งด่
Bm 
นแล้ว
 
คนที่บ่มี
Em 
ไผ 
 
คงมีแต่เฮาที่บ่ลื
D 
มเขา
 
คุณถิ่มไปอยู่หม่องใ
C 
หม่ 
 
คนบ่มีใครยังอยู่
Bm 
ที่เก่า
 
ที่ที่มีแต่
Am 
เราที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุ
D 
กวัน
 
ในวันที่บ่มีไผ
 

 
คนที่เขาถิ่มไ
G 
ป 
 
บ่ได้ใส่ใจคึดอิ
Bm 
หยั่ง
 
คนที่ยังเศร้า
Em 
ใจ 
 
ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กลั
D 
บมา
 
คนถิ่มไปอยู่หม่องใ
C 
หม่มีคนใส่ใจมันก็
Bm 
ดีกว่า
 
คนอยู่กะซั่วป่าน
Am 
หมา 
 
เขาไปบ่ลายังจะหั
D 
วซา

 
คนที่เขาถิ่ม
G 
ไป คงไปมีไผไปตั้งด่
Bm 
นแล้ว
 
คนที่บ่มี
Em 
ไผ 
 
คงมีแต่เฮาที่บ่ลื
D 
มเขา
 
คุณถิ่มไปอยู่หม่องใ
C 
หม่ 
 
คนบ่มีใครยังอยู่
Bm 
ที่เก่า
 
ที่ที่มีแต่
Am 
เราที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุ
D 
กวัน
 
ในวันที่บ่มีไ
G 
ผ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites