INTRO | G | Em | C | D | ( 2 Times )

G 
ปล่อยให้แดดเลียโดนๆนี่มันบ่ดีเด้น้อง
Em 
หล่า
 
ผิวผุดผ่องสิหมองคล้ำก่อนเด้อ้า
C 
ยว่า
 
อยู่หม่อง
D 
นี่แต่ดนปานได๋
G 
ติดป้ายไว้อย่างดีว่ารับประกันความหอมหวาน
Em 
สดใหม่คันเจ้าว่าจังสั้น
 
ขอจับขอบายขอดมก่
C 
อนได้ไหม
 
D 
อ้ยเนาะ

Em 
หัวใจฮอดสิแล่นออ
Bm 
กมาจากอกพี่
 
ซ้าย
C 
ทีขวาทีมีแต่อันถืก
D 
ใจ
 
เลือกบ่
Em 
ถืกอิหลี 
 
เบิด
Bm 
นี้ท่อได๋
 
อ้ายสิเห
C 
มาไว้ 
 
เป็นขอ
D 
งอ้าย

 
สิโตนเ
G 
ล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
 
ได้เห็น
Em 
เต็มสองตาเทิงขาวเทิงใหญ่
 
ดูดจักบ
C 
าดเบิ่งเด้ 
 
หวานจ้วยโดนใจแ
D 
ท้ๆ 
 
ป้าด
 
สิโตนเ
G 
ล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
 
ได้เห็น
Em 
เต็มสองตาคึดอยากคักแหน่
 
กลืนน้ำล
C 
ายอึ๊กๆ 
 
แค่นึกภาพแท้ๆ
 
กะยังมีแ
D 
ฮงปานนี้.. 
 
อยากบักพร้าวน้ำหอม

INSTRU | G | Em | C | D | ( 2 Times )

G 
ปล่อยให้แดดเลียโดนๆนี่มันบ่ดีเด้น้อง
Em 
หล่า
 
ผิวผุดผ่องสิหมองคล้ำก่อนเด้อ้า
C 
ยว่า
 
อยู่หม่อง
D 
นี่แต่ดนปานได๋
G 
ติดป้ายไว้อย่างดีว่ารับประกันความหอมหวาน
Em 
สดใหม่คันเจ้าว่าจังสั้น
 
ขอจับขอบายขอดมก่
C 
อนได้ไหม
 
D 
อ้ยเนาะ

Em 
หัวใจฮอดสิแล่นออ
Bm 
กมาจากอกพี่
 
ซ้าย
C 
ทีขวาทีมีแต่อันถืก
G 
ใจ
 
เลือกบ่
Em 
ถืกอิหลี 
 
เบิด
Bm 
นี้ท่อได๋
 
อ้ายสิเห
C 
มาไว้ 
 
เป็นขอ
D 
งอ้าย

 
สิโตนเ
G 
ล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
 
ได้เห็น
Em 
เต็มสองตาเทิงขาวเทิงใหญ่
 
ดูดจักบ
C 
าดเบิ่งเด้ 
 
หวานจ้วยโดนใจแ
D 
ท้ๆ 
 
ป้าด
 
สิโตนเ
G 
ล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
 
ได้เห็น
Em 
เต็มสองตาคึดอยากคักแหน่
 
กลืนน้ำล
C 
ายอึ๊กๆ 
 
แค่นึกภาพแท้ๆ
 
กะยังมีแ
D 
ฮงปานนี้.. 
 
อยากบักพร้าว
G 
น้ำหอม 
 
 
D 

Em 
หัวใจฮอดสิแล่นออ
Bm 
กมาจากอกพี่
 
ซ้าย
C 
ทีขวาทีมีแต่อันถืก
G 
ใจ
 
เลือกบ่
Em 
ถืกอิหลี 
 
เบิด
Bm 
นี้ท่อได๋
 
อ้ายสิเห
C 
มาไว้ 
 
ฮูโ
D 
ว้วว..

 
สิโตนเ
G 
ล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
 
ได้เห็น
Em 
เต็มสองตาเทิงขาวเทิงใหญ่
 
ดูดจักบ
C 
าดเบิ่งเด้ 
 
หวานจ้วยโดนใจแ
D 
ท้ๆ 
 
ป้าด
 
สิโตนเ
G 
ล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
 
ได้เห็น
Em 
เต็มสองตาคึดอยากคักแหน่
 
กลืนน้ำล
C 
ายอึ๊กๆ 
 
แค่นึกภาพแท้ๆ
 
กะยังมีแ
D 
ฮงปานนี้.. 
 
อยากบักพร้าวน้ำหอม

INSTRU | G | Em | C | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites