INTRO | G | Bm | C | D | ( 2 Times )

G 
ยามลมพัดหัวใจมันเหงา
Bm 
คิดฮอดเขายามได๋
 
น้ำ
C 
ตา..
D 
มันกะไหลบ่เซา
 
สิเฮ็ดจั่ง
Bm 
ได๋ 
 
ให้
Em 
ใจน้องลืมเจ้า
 
มันมีแต่
Am 
ฮัก 
 
ฮักตื่มบ่เค
D 
ยเปลี่ยน

C 
  เฮ็ดได้แค่ 
 
เป็นห่
D 
วงอ้ายอยู่ห่างๆ
 
  อยากก
C 
อดอ้ายคือเ
D 
ก่า 
 
กะ
G 
คงบ่ได้
 
  น้องอยาก
C 
ฮู้ 
 
ว่าตอน
Bm 
นี้อ้ายเป็นจั่
Em 
งได๋
 
  หรืออ้าย
Am 
มีไผ 
 
จนลืมน้องแล้วแม่
D 
นบ่

 
กอดผ่าน
C 
ลม 
 
ฝากความคิดฮอดไ
Bm 
ปหา
 
ไปบอกกับ
Am 
อ้ายว่า 
 
น้
D 
องฮักอ้ายแฮ
G 
งหลาย
G7 
 
ฝากให้
C 
ลมไปบอกอ้าย 
 
ว่า
Bm 
น้องยังบ่
Em 
มีไผ
 
หัว
Am 
ใจ 
 
น้อง
D 
มีแต่อ้ายค
G 
นเดียว

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |

C 
  เฮ็ดได้แค่ 
 
เป็นห่
D 
วงอ้ายอยู่ห่างๆ
 
  อยากก
C 
อดอ้ายคือเ
D 
ก่า 
 
กะ
G 
คงบ่ได้
 
  น้องอยาก
C 
ฮู้ 
 
ว่าตอน
Bm 
นี้อ้ายเป็นจั่
Em 
งได๋
 
  หรืออ้าย
Am 
มีไผ 
 
จนลืมน้องแล้วแม่
D 
นบ่

 
กอดผ่าน
C 
ลม 
 
ฝากความคิดฮอดไ
Bm 
ปหา
 
ไปบอกกับ
Am 
อ้ายว่า 
 
น้
D 
องฮักอ้ายแฮ
G 
งหลาย
G7 
 
ฝากให้
C 
ลมไปบอกอ้าย 
 
ว่า
Bm 
น้องยังบ่
Em 
มีไผ
 
หัว
Am 
ใจ 
 
น้อง
D 
มีแต่อ้ายค
G 
นเดียว

 
กอดผ่าน
C 
ลม 
 
ฝากความคิดฮอดไ
Bm 
ปหา
 
ไปบอกกับ
Am 
อ้ายว่า 
 
น้
D 
องฮักอ้ายแฮ
G 
งหลาย
G7 
 
ฝากให้
C 
ลมไปบอกอ้าย 
 
ว่า
Bm 
น้องยังบ่
Em 
มีไผ
 
หัว
Am 
ใจ 
 
น้อง
D 
มีแต่อ้ายค
G 
นเดียว

 
หัวใ
C 
จน้องมีแต่อ้
D 
าย.. 
 
คนเดียว..

OUTRO | G | Bm | C | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites