จังหวะนรก แบม ไพลิน


 
จังหวะน
D 
รก 
 
พ้อกันยามใด๋กะมีแต่น้ำ
F#m 
ตาตก
 
เป็นหยังเกิดมา คือพ้อแต่คนโก
Bm 
หก
 
โกหก โกหกเรื่อ
G 
ยมา 
 
 
A 

INSTRU | D | D | F#m | F#m |
INSTRU | Bm | Bm | A | A |

 
บ่มีด
D 
วงทางเรื่องความฮัก
 
เจ็บหนักเป็นกิจ
F#m 
วัตร 
 
จักสิเฮ็ดแนวได
 
ฮักไผกะมีแต่
Bm 
เจ็บ มีแต่ปวด รวดร้าวหัวใจ
 
ต้องเป็นฝ่
G 
ายเสียใจคุเถื่อ

 
ได้แค่
D 
ฮักถ้ามื้ออ้ายเบื่อ
 
เฮ็ดใจมาดนแล้
F#m 
วล่ะ 
 
คนสถานะเหยื่อ
 
บ่แม่นคนสำ
Bm 
คัญคือคนอยู่ข้างกายคุเทือ
 
ได้เฮ็ดห
G 
ยังต่อหยังนํากัน

 
บ่ไ
D 
ด้ตั้งใจมาเห็น 
 
ยามอ้ายกอดกับเขา
 
บ่ไ
C 
ด้ตั้งใจมาเห่า 
 
ต่อหน้าเขามื้อนั้น
 
บ่ไ
D 
ด้ตั้งใจจับผิด 
 
ยามลักคุยโทรศัพท์กัน
 
บ่ไ
C 
ด้มีภูมิต้านทาน น้ำตากะเลยย้อยโป๊ก  
A 

 
จังหวะน
D 
รก 
 
พ้อกันยามใด๋กะมีแต่น้ำ
F#m 
ตาตก
 
เป็นหยังเกิดมา คือพ้อแต่คนโก
Bm 
หก
 
โกหก โกหกเรื่อ
G 
ยมา

 
จังหวะน
D 
รก 
 
จังหวะบ่ดีคือจั่งสามช่าหม
F#m 
อลำ
 
คนบ่มีดวงหัวใจก็เลยชอก
Bm 
ช้ำ
 
รับเวร รับกร
A 
รม 
 
จนแค้นจ่อหล่อ

INSTRU | Bm | G | D | A |
INSTRU | Bm | G | A | A |

 
บ่ไ
D 
ด้ตั้งใจมาเห็น 
 
ยามอ้ายกอดกับเขา
 
บ่ไ
C 
ด้ตั้งใจมาเห่า 
 
ต่อหน้าเขามื้อนั้น
 
บ่ไ
D 
ด้ตั้งใจจับผิด 
 
ยามลักคุยโทรศัพท์กัน
 
บ่ไ
C 
ด้มีภูมิต้านทาน น้ำตากะเลยย้อยโป๊ก  
A 

 
จังหวะน
D 
รก 
 
พ้อกันยามใด๋กะมีแต่น้ำ
F#m 
ตาตก
 
เป็นหยังเกิดมา คือพ้อแต่คนโก
Bm 
หก
 
โกหก โกหกเรื่อ
G 
ยมา

 
จังหวะน
D 
รก 
 
จังหวะบ่ดีคือจั่งสามช่าหม
F#m 
อลำ
 
คนบ่มีดวงหัวใจก็เลยชอก
Bm 
ช้ำ
 
รับเวร รับกร
A 
รม

 
จังหวะน
D 
รก 
 
พ้อกันยามใด๋กะมีแต่น้ำ
F#m 
ตาตก
 
เป็นหยังเกิดมา คือพ้อแต่คนโก
Bm 
หก
 
โกหก โกหกเรื่อ
G 
ยมา

 
จังหวะน
D 
รก 
 
จังหวะบ่ดีคือจั่งสามช่าหม
F#m 
อลำ
 
คนบ่มีดวงหัวใจก็เลยชอก
Bm 
ช้ำ
 
รับเวร รับกร
A 
รม 
 
จนแค้นจ่อหล่อ

OUTRO | D | D | F#m | F#m |
OUTRO | Bm | Bm | A | A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites