INTRO | Em | C | Bm | Em |

Em 
โอโฮะโอ.. 
 
โอโอโ
C 
อ..
D 
โอโฮะโอโฮะโอย.. 
 
 
Em 
หล่าเอ่ย..

 
อ้ายสิ
Em 
บอกดอกเทวดา 
 
ว่าอ้
D 
ายขอให้เจ้าตั๋วต่อไป
 
บ่ว่าบ
C 
าปสิโตส่ำได๋ 
 
อ้ายสิรับเ
B 
อาแทนเจ้าซุอย่าง

 
ขอ
Em 
แค่เจ้าอย่าพึ่งไป 
 
แล้วกะเ
D 
ฮ็ดคือจั่งว่าบ่มีหยัง
 
แมนข้างใ
C 
นหัวใจ 
 
ของอ้ายสิพัง
 
ย้อน
D 
ว่าฮู้สึก 
 
 
B 
ว่าน้องนางเบิ
Em 
ดใจ

 
อ้ายสิบ่เ
C 
ว้า 
 
บ่ส่อบ่เสือกอิห
D 
ยัง
 
อ้ายสิบ่ถ
C 
าม 
 
ว่าบักห่านั้นเป็นไ
B 

 
ขอบคุณอิ
C 
หลีที่ซอยตั๋วอ้
D 
าย
 
ขอบคุณห
Bm 
ลายๆที่ซอยตั๋ว
Em 
กัน 
 
 
D 
C 
สิ่งที่เจ้าเฮ็ด
D 
นั้น
 
ถือว่าเป็นก
G 
ารให้เกียรติอ้ายห
B 
ลาย

 
ถ้าเจ้าไปตอน
C 
นี้อ้ายคงตายกับห
D 
ม่อง
 
แต่ถ้าน้องยัง
Bm 
อยู่ 
 
คงต่อลมหา
Em 
ยใจ
D 
 
ขอบ
C 
คุณที่ทำท่าฮักอ้าย
 
ทั้ง
D 
ที่เจ้านั้นเบิดใจ 
 
ไปตะดนแล้ว

INSTRU | Em | C | D | Em |

 
เฮ็ดคือ
Em 
ข้าวเกือแมวเกือหมา
 
ดน
D 
ๆโยนมาจักเทือกะได้
 
ซามให้อ้
C 
ายได้ตั๋วหัวใจ
 
อย่าฮ้องไห้แ
B 
ฮงอย่าเอิ้นอย่าแอ่ว

 
ยาม
Em 
ฮอดมื้อนั้นอิหลี
 
มื้อที่เ
D 
จ้านั้นบ่ได้อยู่นำแล้ว
 
อ้ายสิไ
C 
ด้เข้าใจ 
 
ซุป่องซุแปว
 
ว่าอ้
D 
ายอกหัก 
 
กับ
B 
ดีกว่าขาดใ
Em 
จตาย

 
อ้ายสิบ่เ
C 
ว้า 
 
บ่ส่อบ่เสือกอิห
D 
ยัง
 
อ้ายสิบ่ถ
C 
าม 
 
ว่าบักห่านั้นเป็นไ
B 

 
ขอบคุณอิ
C 
หลีที่ซอยตั๋วอ้
D 
าย
 
ขอบคุณห
Bm 
ลายๆที่ซอยตั๋ว
Em 
กัน 
 
 
D 
C 
สิ่งที่เจ้าเฮ็ด
D 
นั้น
 
ถือว่าเป็นก
G 
ารให้เกียรติอ้ายห
B 
ลาย

 
ถ้าเจ้าไปตอน
C 
นี้อ้ายคงตายกับห
D 
ม่อง
 
แต่ถ้าน้องยัง
Bm 
อยู่ 
 
คงต่อลมหา
Em 
ยใจ
D 
 
ขอบ
C 
คุณที่ทำท่าฮักอ้าย
 
ทั้ง
D 
ที่เจ้านั้นเบิดใจ 
 
ไปตะดนแล้ว

INSTRU | Em | C | D | Em D | C | B |

 
ขอบคุณอิ
C 
หลีที่ซอยตั๋วอ้
D 
าย
 
ขอบคุณห
Bm 
ลายๆที่ซอยตั๋ว
Em 
กัน 
 
 
D 
C 
สิ่งที่เจ้าเฮ็ด
D 
นั้น
 
ถือว่าเป็นก
G 
ารให้เกียรติอ้ายห
B 
ลาย

 
ถ้าเจ้าไปตอน
C 
นี้อ้ายคงตายกับห
D 
ม่อง
 
แต่ถ้าน้องยัง
Bm 
อยู่ 
 
คงต่อลมหา
Em 
ยใจ
D 
 
ขอบ
C 
คุณที่ทำท่าฮักอ้าย
 
ทั้ง
D 
ที่เจ้านั้นเบิดใจ 
 
ไปตะดนแล้ว

OUTRO | Em | C | D | Em D |
OUTRO | C D | Em | C | D | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites