ขณะนี้คือนิรันดร์ – JODAI


 
เพราะชั่วข
Cm 
ณะนี้ 
 
 
คือนิรันดร์และ
Dm 
ต่อไปนี้
Gm 
มีแค่เธอกั
Cm 
บฉัน 
 
และเรารัก
กัน
 
ไม่ใช่แค่
Dm 
เพียงเพราะความผู
Gm 
กพัน
 
จะขอดู
Cm 
แลแม้ยามป่วยก
าย 
 
อยากได้อะ
Dm 
ไรจะหาให้
Gm 
เธอ
 
หัวใจฉัน
Cm 
เป็นของเธอเส
มอ 
 
ขอใจขอ
Dm 
งเธอให้ฉัน
Gm 
ผู้เดียว

 
นับตั้งแต่
Cm 
เธอเข้า
มา 
 
ในชีวิต
Dm 
ฉัน 
 
ก็ไม่ต้อง
Gm 
การใครอีก
Cm 
มองจ้อง
ตา 
 
เธอทำให้
Dm 
ฉัน 
 
หัวใจข้างใ
Gm 
นแทบฉีก
Cm 
เหมือนได้เ
จอ 
 
อีกครึ่ง
Dm 
ชีวิต 
 
ที่ตามหาใ
Gm 
นอดีต
Cm 
เธอผู้เ
ดียวที่ครองใ
Dm 
จฉัน 
 
เอาไว้ใน
Gm 
ทุกนาที

Cm 
  ฟังไว้นะเ
ธอ 
 
แล้วไม่ต้อง
Dm 
เขิน
 
  จะขอล่ว
Gm 
งเกิน 
 
(ถ้าเธอยอม)
Cm 
  อาจไม่ได้ดีเท่าใ
คร 
 
ดูแลไม่ดีเท่
Dm 
าไร
 
  แต่ฉันจะข
Gm 
อสัญญา
Cm 
  จะไม่ให้เธอเจ็บ
ช้ำ 
 
ฉันก็จะรักขอ
Dm 
งฉัน
 
  จะอยู่กับเธอใน
Gm 
ทุกๆ 
 
วัน
Cm 
  หันมามอง
ฉันแล้วเปิดใจ
Dm 
ฟังให้ดี
Gm 

 
เพราะชั่วข
Cm 
ณะนี้ 
 
 
คือนิรันดร์และ
Dm 
ต่อไปนี้
Gm 
มีแค่เธอกั
Cm 
บฉัน 
 
และเรารัก
กัน
 
ไม่ใช่แค่
Dm 
เพียงเพราะความผู
Gm 
กพัน
 
จะขอดู
Cm 
แลแม้ยามป่วยก
าย 
 
อยากได้อะ
Dm 
ไรจะหาให้
Gm 
เธอ
 
หัวใจฉัน
Cm 
เป็นของเธอเส
มอ 
 
ขอใจขอ
Dm 
งเธอให้ฉัน
Gm 
ผู้เดียว

Cm 
  ถ้าจะให้บอกว่า
รักเธอมากแค่ไหน
 
  
Dm 
ให้ลองไปนับเดือนนับ
Gm 
ดาวเธอนับได้ไหม
Cm 
  ถ้ายังไม่เชื่อใจ
ฉันก็ไม่เป็นไร
 
  แต่
Dm 
เดี๋ยวจะทำให้รู้ว่าการกระ
Gm 
ทำสำคัญยังไง

Cm 
ถ้าเธอให้ใจฉันสัญ
ญาเลยว่าจะรัก
Dm 
ไม่ต้องห่วงนะครับ 
 
ดวงใจของ
Gm 
คุณจะปลอดภัย
 
เอา
Cm 
จริงๆ 
 
จะบอกคุณนะแต่กลัวว่า
มันจะเร็วไป
 
แต่ง
Dm 
งานกับผมนะครับ 
 
จะรักกับ
Gm 
คุณเป็นคนสุดท้าย

Cm 
  ฟังไว้นะเ
ธอ 
 
แล้วไม่ต้อง
Dm 
เขิน
 
  จะขอล่ว
Gm 
งเกิน 
 
(ถ้าเธอยอม)
Cm 
  อาจไม่ได้ดีเท่าใ
คร 
 
ดูแลไม่ดีเท่
Dm 
าไร
 
  แต่ฉันจะข
Gm 
อสัญญา
Cm 
  จะไม่ให้เธอเจ็บ
ช้ำ 
 
ฉันก็จะรักขอ
Dm 
งฉัน
 
  จะอยู่กับเธอใน
Gm 
ทุกๆ 
 
วัน
Cm 
  หันมามอง
ฉันแล้วเปิดใจ
Dm 
ฟังให้ดี
Gm 

 
เพราะชั่วข
Cm 
ณะนี้ 
 
 
คือนิรันดร์และ
Dm 
ต่อไปนี้
Gm 
มีแค่เธอกั
Cm 
บฉัน 
 
และเรารัก
กัน
 
ไม่ใช่แค่
Dm 
เพียงเพราะความผู
Gm 
กพัน
 
จะขอดู
Cm 
แลแม้ยามป่วยก
าย 
 
อยากได้อะ
Dm 
ไรจะหาให้
Gm 
เธอ
 
หัวใจฉัน
Cm 
เป็นของเธอเส
มอ 
 
ขอใจขอ
Dm 
งเธอให้ฉัน
Gm 
ผู้เดียว

Cm 
  ไม่มีสิ่งใ
ดจะพรากดวง
Dm 
ใจของเราใ
Gm 
ห้ห่าง
Cm 
  ไม่มีจืดจ
างแม้นานแสน
Dm 
นานรักเธอเช่
Gm 
นนั้น
Cm 
  หากดวงจันท
รายังอยู่
Dm 
คู่ฟ้า 
 
ใจปราร
Gm 
ถนาเช่นเดียวกัน
Cm 
  เธออยู่คู่
ฉัน 
 
ตลอด
Dm 
ชีวัน 
 
จนชั่วนิ
Gm 
รันดร์

 
เพราะชั่วข
Cm 
ณะนี้ 
 
 
คือนิรันดร์และ
Dm 
ต่อไปนี้
Gm 
มีแค่เธอกั
Cm 
บฉัน 
 
และเรารัก
กัน
 
ไม่ใช่แค่
Dm 
เพียงเพราะความผู
Gm 
กพัน
 
จะขอดู
Cm 
แลแม้ยามป่วยก
าย 
 
อยากได้อะ
Dm 
ไรจะหาให้
Gm 
เธอ
 
หัวใจฉัน
Cm 
เป็นของเธอเส
มอ 
 
ขอใจขอ
Dm 
งเธอให้ฉัน
Gm 
ผู้เดียว

OUTRO | Cm F | Dm Gm | Cm F | Dm Gm |