ห่วงเจ้า สาวรถแห่ – เต้ย รังสิมันตุ์


INTRO | Eb | Eb | Eb | Bb |
INTRO | Ab | Gm | Fm | Bb | Bb |

 
กระโดดเด้าเป้า
Eb 
สั่นบ่สนผู่ใด๋สิว่ายั
Cm 
งไง
 
โตข้อยบ่แ
Eb 
คร์สิเด้าทางซ้ายและเด้าทา
Bb 
งขวา
 
สิเด้าข้าง
Eb 
หน้าสิเด้งข้างหลัง 
 
บ่
Cm 
สนผู้ใด๋สิว่า
 
ก็แค่ผู้
Ab 
ข้า 
 
ได้
Bb 
ม่วนแล้วก็สุ
Eb 
ขใจ

 
อยากบอกคน
Ab 
งาม.
Bb 
.. 
 
ให้ระวังแหน่เด้อน้อ
Eb 
งหล่า
Cm 
 
อย่าได้เต้น อ้า
Ab 
ขา อ้าแขน ตีลัง
Bb 
กา 
 
หรือว่าสิเด้า
Eb 
ถนน
 
อ้ายบ่ได้มา
Ab 
ด่า.
Bb 
.. 
 
เพียงแต่ว่าสงสารห
Gm 
น้ามน
Cm 
 
อยากให้น้องหล่าทุ
Ab 
กคน 
 
ค่อยเด้งค่อย
Bb 
เด้า
 
คนเฮาก็ม่วนคื
Eb 
อกัน 
 
 
Bb 

 
อ้ายก็ยอ
Eb 
มรับว่าอ้ายนั้นเบิ่งเวลาเจ้
Cm 
าเต้น
 
80 เปอร์เ
Eb 
ซ็นต์ของพวกผู้ชาย 
 
นั่นคืออ่า
Bb 
นกิน
 
อยากให้น้อง
Eb 
นางคึดหลายๆ 
 
อันข้า
Cm 
งในบ่แม่นก้อนหิน
 
ค่อยเด้าค่อย
Ab 
ดิ้น 
 
บ่ต
Bb 
ายดอกเด้อค
Eb 
นงาม

 
อยากบอกคน
Ab 
งาม.
Bb 
.. 
 
ให้ระวังแหน่เด้อน้อ
Eb 
งหล่า
Cm 
 
อย่าได้เต้น อ้า
Ab 
ขา อ้าแขน ตีลัง
Bb 
กา 
 
หรือว่าสิเด้า
Eb 
ถนน
 
อ้ายบ่ได้มา
Ab 
ด่า.
Bb 
.. 
 
เพียงแต่ว่าสงสารห
Gm 
น้ามน
Cm 
 
อยากให้น้องหล่าทุ
Ab 
กคน 
 
ค่อยเด้งค่อย
Bb 
เด้า
 
คนเฮาก็ม่วนคื
Eb 
อกัน

INSTRU | Eb | Eb | Eb | Bb |
INSTRU | Fm | Gm | Ab | Bb | Bb |
INSTRU | Ab | Gm | Fm | Bb | Bb |

 
อยากบอกคน
Ab 
งาม.
Bb 
.. 
 
ให้ระวังแหน่เด้อน้อ
Eb 
งหล่า
Cm 
 
อย่าได้เต้น อ้า
Ab 
ขา อ้าแขน ตีลัง
Bb 
กา 
 
หรือว่าสิเด้า
Eb 
ถนน
 
อ้ายบ่ได้มา
Ab 
ด่า.
Bb 
.. 
 
เพียงแต่ว่าสงสารห
Gm 
น้ามน
Cm 
 
อยากให้น้องหล่าทุ
Ab 
กคน 
 
ค่อยเด้งค่อย
Bb 
เด้า
 
คนเฮาก็ม่วนคื
Eb 
อกัน

 
อยากบอกคน
Ab 
งาม.
Bb 
.. 
 
ให้ระวังแหน่เด้อน้อ
Eb 
งหล่า
Cm 
 
อย่าได้เต้น อ้า
Ab 
ขา อ้าแขน ตีลัง
Bb 
กา 
 
หรือว่าสิเด้า
Eb 
ถนน
 
อ้ายบ่ได้มา
Ab 
ด่า.
Bb 
.. 
 
เพียงแต่ว่าสงสารห
Gm 
น้ามน
Cm 
 
อยากให้น้องหล่าทุ
Ab 
กคน 
 
ค่อยเด้งค่อย
Bb 
เด้า
 
คนเฮาก็ม่วนคื
Eb 
อกัน

 
อยากให้น้องหล่าทุก
Ab 
คน 
 
ค่อยเด้งค่อย
Bb 
เด้า
 
คนเฮาก็ม่วนคื
Eb 
อกัน

OUTRO | Eb | Eb | Eb | Bb |
OUTRO | Ab | Gm | Fm | Bb | Bb | Eb |