กูฮักเขา – น้ำอิง วรินทร feat. เอ มหาหิงค์


INTRO | Bm | G | Bm | G |

Bm 
  และจั่งว่าความฮักฟุ้งปานกระด้งติดลมทราย
  ปลิวไปไกลแสนไกล
 
  บ่มีทางสิ
Bm 
อ่วยคืนกลั
บมา
Bm 
 

Bm 
  อันคำว่าฮักแท้ 
 
บ่ผันแปรของเจ้า
  กลายเป็นผงขี้เถ้าเมื่อเจ้าเอ่ยคำลา
Bm 
  ถิ่มไว้แต่คำว่าเจ็บ 
 
นอนเช็ดน้ำตา
  หัวเปียกสุราปากกระจับชื่
Bm 
อเขา 
 
 
 

 
ปานถืกขอ
Bm 
นฟาดแฮงๆ 
 
ลงกลางใจ
 
พอปานสิตายมันเจ็บแ
ฮง 
 
ทุรนทุรายเกือบดับแล้ว
 
หลูโ
Bm 
ตนซากหัวใจ
 
ฮ้องไ
Bm 
ห้และคิดฮอดเขาอยู่บ่เซา
 
ภาพเก่าๆ ยังฝังใ
จ 
 
ฆ่าให้ตายก็ลืมบ่ได้
Bm 
กูฮักเขาหลาย 
 
กู
ฮักเขา
Bm 
 

INSTRU | Bm | G | Bm | G |

Bm 
  อันคำว่าฮักแท้ 
 
บ่ผันแปรของเจ้า
  กลายเป็นผงขี้เถ้าเมื่อเจ้าเอ่ยคำลา
Bm 
  ถิ่มไว้แต่คำว่าเจ็บ 
 
นอนเช็ดน้ำตา
  หัวเปียกสุราปากกระจับชื่
Bm 
อเขา 
 
 
 

 
ปานถืกขอ
Bm 
นฟาดแฮงๆ 
 
ลงกลางใจ
 
พอปานสิตายมันเจ็บแ
ฮง 
 
ทุรนทุรายเกือบดับแล้ว
 
หลูโ
Bm 
ตนซากหัวใจ
 
ฮ้องไ
Bm 
ห้และคิดฮอดเขาอยู่บ่เซา
 
ภาพเก่าๆ ยังฝังใ
จ 
 
ฆ่าให้ตายก็ลืมบ่ได้
Bm 
กูฮักเขาหลาย 
 
กู
ฮักเขา
Bm 
 

INSTRU | Bm G | D A/C# | Bm G | D | C | B |

Em 
  ละจั่งว่าความฮักแท้ 
 
บ่ผันแปรของเจ้า
  กลายเป็นผงขี้เถ้าเมื่อเจ้าเอ่ยคำลา
Em 
  ถิ่มไว้แต่คำว่าเจ็บ 
 
นอนเช็ดน้ำตา
  หัวเปียกสุรา 
 
ปากกระจับชื่
Em 
อเขา
 

 
ปานถืกขอ
Em 
นฟาดแฮงๆ 
 
ลงกลางใจ
 
พอปานสิตายมันเจ็บแ
ฮง 
 
ทุรนทุรายเกือบดับแนว
 
หลูโ
Em 
ตนซากหัวใจ
 
ฮ้องไ
Em 
ห้และคิดฮอดเขาอยู่บ่เซา
 
ภาพเก่าๆ ยังฝังใ
จ 
 
ฆ่าให้ตายก็ลืมบ่ได้
Em 
กูฮักเขาหลาย 
 
กู
ฮักเขา

OUTRO | Em | C | Em | D | Em |