INSTRU | A C#m | F#m E | D C#m | Bm E |

 
ครึ่งแรกและครึ่งห
A 
ลัง
 
อ้ายกะ
C#m 
พังบ่เหลือ
F#m 
ชิ้นดี
 
ล้าห
E 
ล่อยลงทุกน
D 
าที  
C#m 
 
ที่
Bm 
เขาเดินเกมเหยียบ
E 
ย่ำ

 
เจ้าปล่อยให้เขาเปิดแผน
A 
รุก
 
จุดโ
C#m 
ทษทำคะแนน
F#m 
ขึ้นนำ
 
ผู้รัก
E 
ษาประตูจั่ง
D 
อ้าย 
 
ตั้ง
C#m 
รับบ่ทัน
 
ล้ม
Bm 
ลุกคลุกคลานกอดเ
E 
สา
 
เจ้าเป่านกห
A 
วีดปิดเกม

 
ครึ่งแรกและครึ่งห
A 
ลัง
 
อ้ายกะ
C#m 
พังบ่เหลือ
F#m 
ชิ้นดี
 
ล้าห
E 
ล่อยลงทุกน
D 
าที  
C#m 
 
ที่
Bm 
เขาเดินเกมเหยียบ
E 
ย่ำ

 
เจ้าปล่อยให้เขาเปิดแผน
A 
รุก
 
จุดโ
C#m 
ทษทำคะแนน
F#m 
ขึ้นนำ
 
ผู้รัก
E 
ษาประตูจั่ง
D 
อ้าย 
 
ตั้ง
C#m 
รับบ่ทัน
 
ล้ม
Bm 
ลุกคลุกคลานกอดเ
E 
สา
 
เจ้าเป่านกห
A 
วีดปิดเกม

INSTRU | A C#m | F#m E | D C#m | Bm E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites